Širdies problema?

 

Kaip susitaikyti su Dievu?

Dievo meilė asmeniškai tau yra pagrindinė Naujojo Testamento tema. Viešpaties meilė mums pasirodė Jėzaus Kristaus atėjimu į šį pasaulį, Jo gyvenimu tarp žmonių, mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš mirusiųjų. Kristaus mirties dėka Dievas siūlo tau nuodėmių atleidimą ir dėl Jo prisikėlimo – amžinojo gyvenimo dovaną. Kristus mirė už visą žmoniją ir prisikėlė, bet kiekvienas asmeniškai apsisprendžia, ar priimti šią dovaną, ar ne. Susitaikyti su Dievu įmanoma tik priimant Jo siūlomą atleidimą ir amžinąjį gyvenimą. Žemiau pateiktos Biblijos ištraukos atskleidžia, ką padarė Dievas ir ką reikia padaryti tau. Perskaityk šias ištraukas ir patikėk jomis, nes tai yra tau skirti Dievo žodžiai.

Dievas apreiškė mums savo meilę

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.“ /Evangelija pagal Joną 3, 16/

Dievas myli tave ir visą žmoniją. Jis nori tave laiminti ir padaryti tavo gyvenimą visavertį. Jis siūlo tau ne tik apstų gyvenimą čia, žemėje, bet ir amžinąjį gyvenimą.

Žmogus yra nuodėmingas

„Nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės.“ /Laiškas romiečiams 3, 23/

Posakis, kad esame tik žmonės ir nė vienas nesame tobulas, bibliškai yra teisingas. Kai pripažįstame šią tiesą, galime suvokti, kad esame atskirti nuo Dievo dėl nuodėmės.

Nuodėmė bus nubausta

„Atpildas už nuodėmę - mirtis, o Dievo dovana - amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.“ /Laiškas romiečiams 6, 23/

Nuodėmingas gyvenimas baigsis dvasine mirtimi, t.y. amžinu atskyrimu nuo Dievo kančių vietoje. Vienintelis pasirinkimas – asmeniškai priimti Dievo dovaną: nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

Kristus atliko tavo bausmę

„O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.“ /Laiškas romiečiams 5, 8/

Tau gali atrodyti, jog turi pamaldžiai gyventi ir daryti gerus darbus tam, kad Dievas būtų tau palankus. Bet taip nėra. Viešpats myli tave net jei tu gyveni nuodėmingai. Dievas Tėvas siuntė savo vienagimį sūnų Jėzų Kristų mirti ant kryžiaus už tave ir sumokėti už tavo nuodėmes, kad galėtum su Juo susitaikyti.

Išgelbėjimas yra dovana

„Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.“ /Laiškas efeziečiams 2, 8-9/

Malonė reiškia neužtarnautą palankumą. Dievas maloningai siūlo tau tai, ko pats niekada negalėtum padaryti. Tai dovana. Tau tereikia priimti šią dovaną. Nuoširdžiai patikėk, kad Jėzus Kristus mirė už tave ir prisikėlė, kad suteiktų tau nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą.

Turi priimti Kristų

„Visiems, kurie Jį [Jėzų Kristų] priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki Jo vardą.“ /Evangelija pagal Joną 1, 12/

Priimdamas Jėzų, priimi viską, ką Jis yra padaręs dėl tavęs. Tokiu būdu tampti Dievo vaiku. Įsivaizduok, kad Jėzus stovi prie tavo gyvenimo durų ir beldžia. Pakviesk Jį užeiti vidun, nes Jis laukia, kol tu tai padarysi.

Priimk Jėzų Kristų į savo širdį dabar

Gali pakviesti Jėzų ateiti į tavo gyvenimą melsdamasis tokia malda:

Viešpatie, Jėzau, aš pripažįstu, kad esu nusidėjėlis ir man reikia Tavo atleidimo. Aš tikiu, kad Tu mirei ant kryžiaus, praliedamas savo brangų kraują ir dėl mano padarytų nuodėmių. Tikiu, kad prisikėlei iš mirusiųjų ir šiandien esi gyvas, ir savąja Dvasia esi šalia manęs. Atleisk, Viešpatie, visas mano nuodėmes ir nuplauk jas savo šventuoju krauju. Ateik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Priimu Tavo amžinojo gyvenimo dovaną ir savo širdimi tikėdamas, lūpomis išpažįstu Tave savo sielos Gelbėtoju ir gyvenimo Viešpačiu. Amen.

Jeigu meldeisi šia malda nuoširdžiai, visu protu, visa širdimi ir visa savo esybe tikėdamas tuo, gali būti tikras, kad Jėzus atėjo į tavo širdį ir tapo tavo gyvenimo Viešpačiu.