Pamokslai

Puslapis 1 iš 7  > >>

Pamokslai
grupe_.jpg
C.H. Spurgeon
  • 2017 July 25 d.

MES TURIME labai pagrįstas priežastis dėkoti Viešpačiui už visus palaiminimus, kuriuos Jis jau daug metų siuntė mūsų bažnyčiai. Už tai, kad mes esame vieningi, už uolų požiūrį į tarnystę, už didelį skaičių atsivertusių, už visų mūsų darbų, susijusių su bažnyčios augimu, sėkmę. Tačiau šiandien aš norėčiau pakalbėti kita tema, mano širdį slegia sunkumas.

 

Pamokslai
pilka_.jpg
C. H. Spurgeon
  • 2017 May 08 d.

„Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane“ (Ps 23, 4). AŠ ESU TIKRAS,  kad šis nuostabus pažadas visuomet bus su manimi, iki to laiko, kol aš prieisiu Jordano krantą, ir tuomet savo paskutinę valandą aš džiugiai giedosiu...

Pamokslai
senatve.jpg
Aleksėjus Kolomicevas
  • 2015 January 26 d.

Žmonijos išgelbėjimo plane kai kurie Dievo žmonės vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Kalbėdamas apie tokius žmones, Dievas nori mus kažko pamokyti. Vienas iš tokių žmonių - karalius Dovydas, kurį pats Dievas pavadina „vyru pagal mano širdį". Tad pažvelkime į šio nuostabaus žmogaus senatvę.

Pamokslai
istikimybe.jpg
Aleksandras Sipko
  • 2015 January 19 d.

Pats būdamas ištikimas visuose dalykuose, Dievas nori, kad ir Jo vaikai būtų Jam ištikimi. Ištikimybė – būtina Dievo žmonių savybė. Ištikimybė – nekintantis tikro, nuoširdaus krikščioniško gyvenimo kriterijus. Kiekvienas krikščionis Biblijos - tiek Senojo, tiek ir Naujojo Testamento puslapių - yra skatinamas būti ištikimas savo Viešpačiui ir Gelbėtojui...

Pamokslai
krize.jpg
Vitalijus Turlakas
  • 2015 January 15 d.

Kiekvienam žmogui Dievas duoda tam tikrą metų skaičių, kuriuos jis turi gyventi žemėje. Mes nežinome, kiek kiekvienam iš mūsų yra skirta dienų. Tą žino tiktai Viešpats. Taip pat kiekvienam žmogui Dievas davė teisę rinktis. Mes pasirenkame savo gyvenimo vertybes. Kažkas daugiau laiko ir jėgų skiria, kad įsigytų materialinių vertybių...

Pamokslai
11277-250x500.jpg
John Piper
  • 2014 December 17 d.

Mano manymu, pagrindinė priežastis, kodėl krikščionių tikėjimas sulaukia pasipriešinimo pasaulyje ir netgi mūsų širdyse, yra ta, kad tikrasis tikėjimas pakeičia mūsų širdis ir protus taip, kad daugiau nebe mes gyvename, bet Kristus gyvena mumyse...

Pamokslai
meldziasi.jpg
Sergej Kaliužnyj
  • 2014 December 01 d.

Kodėl taip nutinka, kad Dievas tyli? Kodėl Jis ne visada atsako į maldas? Kaip tik apie tai aš ir noriu kalbėti: apie priežastis, dėl ko maldos lieka be Dievo atsako...

Pamokslai
mokina.jpg
Steven J. Cole
  • 2014 November 29 d.

Apklausų organizatorius Džordžas Galupas teigia, kad tik mažiau nei 10 procentų krikščionių evangelikų galėtų būti vadinami pasišventusiais. Daugelis išpažįstančiųjų krikščionybę neturi krikščionybės pagrindų ir nesielgia kaip tikri krikščionys. Pasak kito tyrėjo Džordžo Barnos, beveik pusė (46 proc.) evangelikų Bibliją skaito tik kartą per savaitę arba neskaito visai...

Pamokslai
1413555183_bible-facts.ru_-bibleyskie-fakty_680x350.jpg
Mindaugas Sakalauskas
  • 2014 November 26 d.

„Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką.“  (Apr 2, 10).  Kaip daugelis Naujojo Testamento eilučių, taip ir šie Jėzaus žodžiai įvardina, kad pragaro vartai atkakliai kovos prieš bažnyčią...

Pamokslai
1520757_10153275234677355_659247162_n.jpg
Igor Kolgarev
  • 2014 November 17 d.

Šventasis Raštas mums sako: „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo einančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa“ (Mt 7, 13-14). Imant svarstyti, tampa aišku, jog siaurojo kelio priešingybė – platus kelias, kuris veda į pražūtį. Plačiuoju keliu eina nusidėjėliai, bedieviai ir atsimetėliai...