Įdomūs faktai

Puslapis 1 iš 2  > >>

Įdomūs faktai
kapaviete-1024x768.jpg
www.ieskaudievo.lt
  • 2015 April 04 d.

Velykos (Viešpaties prisikėlimo šventė) būna sekmadienį po pirmosios pilnaties, einančios po pavasario lygiadienio (taip vadinamoji Paschos pilnatis)[1]. Tačiau Velykų datos nustatymui naudojami ne astronominis lygiadienis ir ne astronominė pilnatis. Velykų datos skaičiavimui „lygiadienio“ data buvo pasirinkta kovo 21 diena, o „pilnaties“ diena  – „bažnytinio mėnesio“ 14 diena...

Įdomūs faktai
suolis.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2015 March 31 d.

Savo gyvenimo nelyginkite su kitų žmonių gyvenimu. Jūs neturite supratimo, ką jie yra išgyvenę ir nežinote viso jų kelio. Neužlaikykite neigiamų minčių arba dalykų, kurių negalite kontroliuoti. Vietoje to savo energiją sutelkite ties teigiamais dabartinio laiko dalykais. Žinokite savo ribas. Perdaug griežtai savęs neteiskite. Neeikvokite savo brangios energijos gandams...

Įdomūs faktai
malda5.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2015 February 06 d.

Žydai, kurie laikosi ritualų, meldžiasi tris kartus per dieną („Šacharit“ שחרית, „Mincha“ מנחה ir „Maariv“ מעריב arba „Aravit“ ערבית), musulmonai meldžiasi penkis kartus per dieną. Išpažįstantys kitas religijas meldžiasi visiškai spontaniškai, kai atsiranda nuotaika arba tam tikrais atvejais (už tėvus, prieš valgį ir t.t.)...

Įdomūs faktai
biblijos mokslas.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2015 January 10 d.

Kaip Bibliją rašę žmonės galėjo žinoti apie dalykus, kuriuos tik po keliasdešimt šimtmečių atrado mokslas? Paprastas atsakymas - šiuos dalykus jiems atskleidė Dievas! 

Įdomūs faktai
melagiai.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2015 January 08 d.

Žmogus meluoja visą savo gyvenimą - paauglystėje, subrendęs ir senatvėje. Žmogus meluoja turėdamas dingstį ir be jos. Teoriškai viskas aišku ir suprantama: nemeluok. Tačiau praktiškai viskas yra žymiai sudėtingiau. Taigi, mes visi dėl melo esame kalti. Tai mūsų prigimties dalis, kurios tikintysis Jėzumi Kristumi turi atsikratyti.

Įdomūs faktai
kaledos.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2014 December 24 d.

Betliejus - visiems mums žinomas miestas, kur gimė Gelbėtojas, teisingai skamba taip: Beit-Lehem (בית לחם ), jis verčiamas „beit (bait)“ – namas, „lehem“ – duona, t.y. „Duonos namai“. Pagal vietinį įstatymą šio miesto meras turi būti krikščionis. Pagal Palestinos autonomijos vadovo nurodymą viena iš Betliejaus gatvių buvo pavadinta Vladimiro Putino garbei...

Įdomūs faktai
vakariene.jpg
bible-facts.ru
  • 2014 December 11 d.

• Apaštalas - (iš graikų k. - άπόστολος) reiškia pasiuntinys, ambasadorius, skelbėjas • Dvylika Jėzaus Kristaus mokinių: Petras, Jokūbas, Jonas, Andriejus, Pilypas, Baltramiejus, Matas, Tomas, Jokūbas, Tadas, Simonas ir Judas...

Įdomūs faktai
zvake.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2014 November 12 d.

Kristus užėmė mano vietą ant kryžiaus, kad galėtų padovanoti man vietą danguje. Baimė mato kliūtis, tikėjimas – galimybes. Tik gyvas Gelbėtojas pajėgus išgelbėti mirštantį pasaulį. Jūsų krikščioniškumas yra bevertis, jeigu jūs visai nesikeičiate...

Įdomūs faktai
krikstas.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2014 November 05 d.

Liuteronai, anglikonai, presbiterionai, menonitai ir kiti krikščionys pripažįsta įvairias krikšto formas (dažniausiai praktikuoja apšlakstymą). Tuo tarpu baptistai ir jiems giminingos konfesijos tikinčiuosius krikštija panardindami į vandenį. 

Įdomūs faktai
vaik.jpg
www.bible-facts.ru
  • 2014 October 21 d.

Pagal senovinį stačiatikių bažnyčios paprotį, žmogus, kuriam buvo likę nedaug gyventi, padedant šventikui atlikdavo išpažintį, jam būdavo suteikiama Komunija ir smilkomi smilkalai. Todėl norint apibūdinti sergantį žmogų, atsirado posakis „kvėpuoti smilkalais“ (į liet. kalbą verčiama frazeologizmu: „vos kvėpuoja“).