Renginių anonsai

Apmąstykime Didįjį penktadienį

2014 April 17 d.

Balandžio 18 d. (penktadienį) 18 val. kviečiame  kartu pamaldžiai apmąstyti paskutiniuosius septynis Jėzaus nuo kryžiaus pasakytus teiginius.

"Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo Jam: „Jei Tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus!" Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas! Mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė“. Ir jis tarė Jėzui: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“.Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“. /Luko 23:39-43/

"Jėzus garsiu balsu sušuko: "Tėve, 'į Tavo rankas pavedu savo dvasią' ". Ir tai pasakęs atidavė dvasią." /Luko 23:46/

Pamaldos vyks adresu: Neries kr. 16, 2-me aukšte, Kauno krikščionių baptistų bendruomenės "Geroji naujiena" patalpose.