Verta paskaityti

Ribos

Henry Cloud ir John Townsend
2013 December 13 d.

Jei norite gyventi sveikai ir harmoningai, privalote išsiaiškinti savo ribas.

Ribos – tai asmeninės atsakomybės linijos, kurios apibrėžia, kas mes esame ir kas ne. Ribos įtakoja visas gyvenimo sritis: fizinės ribos padeda mums nustatyti, kas ir kokiomis aplinkybėmis gali mus liesti, protinės ribos suteikia mums laisvę turėti savo mintis ir nuomonę, emocinės ribos padeda mums suvaldyti savo emocijas ir atsiriboti nuo žalingų ir manipuliatyvių kitų asmenų emocijų, dvasinės ribos padeda mums atskirti Dievo valią nuo mūsų pačių valios ir atnaujinti pagarbą savo Kūrėjui. Žmonės dažnai taip stengiasi būti mylinčiais ir nesavanaudžiais, kad užmiršta savo pačių ribas ir ribotumą. Susidūrę su ribų stoka savo gyvenime, jie klausia:

- Ar galiu nustatyti ribas ir likti mylinčiu žmogumi?
- Kokios ribos yra teisingos?
- Ar mano ribos negali nuliūdinti arba įskaudinti kitų žmonių?
- Kaip atsakyti asmeniui, kuris prašo mano laiko, meilės, energijos ar pinigų?
- Kodėl jaučiu kaltę, kai bandau nustatyti ribas?

Dr. Henry Cloud ir Dr. John Townsend pateikia atsakymus į šiuos ir kitus sunkius klausimus ir parodo, kaip nustatyti sveikas ribas santykiuose su tėvais, sutuoktiniu, vaikais, draugais, bendradarbiais ir net pačiu savimi.

Dr. Henry Cloud ir Dr. John Townsend "Ribos. Kada sakyti „taip“, kaip sakyti „ne“, kad patys tvarkytumėte savo gyvenimą", išleido leidykla "Abigailė", 2013.