Verta paklausyti

Jėzus

2013 November 21 d.

Ką jums reiškia mūsų Viešpaties vardas - Jėzus? Ar jis kasdien skamba jūsų lūpoe, kai garbinate Viešpatį? Ar šaukiatės šio vardo, kai susiduriate su problemomis? Ar suklupę maldoje kreipiatės į Viešpatį vardu - brangaus Jėzaus, mūsų Gelbėtojo, nutiesusio kelią į išganymą ir sutaikinimą su dangiškuoju Tėvu? Jėzus...