Straipsniai

Išeitis visuomet yra

Ella Lev Ari
2013 November 18 d.

Sunkumai ir nesėkmės yra neatskiriama mūsų žemiško gyvenimo dalis. Tačiau mes galėsime viską lengvai įveikti, jei suprasime, kiek daug gero yra prirengęs mums Viešpats, ir kokius mes įgyjame turtus, kai patiriame sielvartus: „Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę“ (2 Kor 4, 17).

Dievas iš anksto paskyrė mums, šioje žemėje, atlikti didžius žygius. Jis turi kiekvienam iš mūsų ypatingą paskirtį ir kiekvienas iš mūsų turime ją atlikti. Ir norint įvykdyti šią savo paskirtį, mums teks susidurti su kliūtimis ir jas nesvyruojant įveikti netgi ir tuomet, kai jos atkakliai mus skatins pasiduoti.

Pasitaiko, kad žmogus mėgina kažką daryti ir iš pradžių jam nesiseka. Ir po bandymų bei klaidų kai kurie žmonės yra linkę jaustis visiškais nevykėliais. Tai ir yra viena iš priežasčių, dėl kurių daugelis pasiduoda. Tačiau juk iki tol, kol nepasidavėte, jūs niekaip negalite savęs laikyti nevykėliu, netgi, jeigu jums kažko nepavyksta padaryti! Dauguma sėkmingų žmonių (jeigu ne visi) yra patyrę nesėkmių. Tačiau vienas dalykas juos išskiria iš kitų – jie niekuomet nenuleidžia rankų, ir sunkumų bei nesėkmių akivaizdoje atsisako pasiduoti.

Daugelis labai pesimistiškai reaguoja į gyvenimo problemas ir nemalonumus. Daugelį aplanko mintis: „aš su tuo nesusidorosiu“ arba „aš nematau jokios galimybės, kaip galėčiau apmokėti savo sąskaitas“, „mūsų santuoka jau ant skyrybų slenksčio ir jos nebeįmanoma išgelbėti“, „man neteks gyvenime patirti laimės“ ir t.t. Ir problema net ne ta, kad mus aplanko kankinančios mintys. Panašios mintys aplanko visus. Problema ta, kad mes leidžiame šioms mintims pavogti iš mūsų viltį ir jos mus pastūmėja, kad nuspręstume, jog reikia pasiduoti.

Niekuomet nesakykite, kad nėra išeities! Kiekvienas, kuris gyvenime pasirinko aukštus standartus ir pasirinko tikėti, jog yra pašauktas atlikti kažką didingo, kelyje susidurs su tuo, ko jam atrodys neįmanoma pasiekti. Tačiau nesusikoncentruokite ties neva neįmanomais dalykais. Vietoje to, kad pasiduoti baimei ir mintims, kad nėra išeities, geriau prisiminkite, jog Dievas jus pastatė, kad jūs valdytumėte aplinkybes, o ne, kad aplinkybės valdytų jus. Savo Žodyje Jis pažadėjo, jog mums duos savo jėgos, kad galėtume viską įveikti.

Šventasis Raštas sako, kad Dievas, kuris mus pašaukė į savo dvasines kovas, dėl mūsų nepagailėjo net savo Sūnaus, Viešpaties Jėzaus gyvybės; ir Jis niekuomet į mus nenumos ranka. Neužmirkite to! Kai iš jūsų lūpų ima veržtis žodžiai, kad jau nebėra išeities – prisiminkite, jog Dievas, kuris sukūrė neaprėpiamą Visatą, pažadėjo, kad niekada jūsų nepaliks ir neapleis. Jeigu jūs užmiršite šią tiesą, tada lengvai pasiduosite.

Yra nemažai žmonių, kurie pasidavė prieš pat pergalę ir liovėsi tikėti Dievu bei Jo pažadais. Galbūt ir jūs jau esate ant sėkmės slenksčio – nepasiduokite! Ištverkite dar truputį ir jūsų atkaklumas, tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu suteiks jums ilgai lauktą sėkmę.

Sunkumai ir nemalonumai visada pasitaikys. Tačiau, Dievas pažadėjo, kad bus šalia. Jo meilė ir gerumas yra stipresni už visokius sunkumus. Prisiminkite, Jis pažadėjo, kad niekada jūsų neišsižadės. Liaukitės lėkštai bei ribotai mąstyti ir nesakykite, kad nėra išeities; ir tuomet jūsų gyvenimas pasikeis. Jūs tapsite tvirto, atkaklaus ir ryžtingo žmogaus, kuris niekuomet nepasiduoda, pavyzdžiu.

„Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste“ (Apr 3, 21).

Prisiminkite tai, nesvarbu, kokie dideli sunkumai ir suspaudimai šiandien būtų jus prislėgę. Vadovaukitės ir tikėkite Dievo Žodžiu, o ne jus prislėgusia tikrove, nes Dievas yra ištikimas savo Žodžiui: „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“ (Lk 21, 33).

Būkite nepalenkiami savo tikėjime ir ryžtingi, įgyvendinant savo svajonę!