Straipsniai

4 patarimai, kaip sustiprinti savo tikėjimą

George Müller
2013 November 16 d.

4 patarimus, kaip sustiprinti savo tikėjimą, parašė George‘as Mülleris, įsteigęs daugybę našlaičių prieglaudų ir tūkstančiams žmonių įkvėpęs tikėjimą. „Jūs manęs paklausite: ‚Kaip tikras krikščionis gali sustiprinti savo tikėjimą?‘ Aš jums atsakysiu: ‚Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi‘ (Jok 1, 17)“. – rašė G. Mülleris.

Kaip teigia G. Mülleris, jeigu tikėjimas – yra geras davinys, tai jis turi išeiti iš Dievo, todėl, norėdami jį sustiprinti ir gauti iš Dievo, naudokite tokius metodus:

1. Studijuokite Dievo Žodį. Atidžiai jį skaitykite ir apsvarstykite jį. Per Žodį tikintysis ima vis labiau suprasti, koks geras, mylintis, puikus ir ištikimas yra Dievas. Todėl, nepaisant aplinkybių, jūs remsitės Dievo, kuris pajėgus mums padėti, galia, nes Raštas mums primena Jo darbus.

2. Saugokite savo širdį tyrą. Dvasios malonė mumyse didėja, jeigu mes saugojame savo širdį tyrą bei išsaugojame gerą sąžinę, ir nepatenkiname savo kūniškų troškimų, kurie prieštarauja Dievo troškimams. Iki tol, kol mes menkiname Dievo šlovę ir garbę, kol Jį liūdiname - ateiti pas Jį tikėjimu ir ko nors prašyti yra nerealu. Jeigu mūsų sąžinė mus smerkia, mes negalime 100 proc. pasitikėti Dievu, ir dėl to silpsta mūsų tikėjimas. Kiekvieno paskesnio išmėginimo metu, jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas arba auga arba gęsta.

3. Priimkite išmėginimus. Mūsų tikėjimas auga dėl išmėginimų. Tačiau žmonės taip surėdyti, kad jiems nepatinka visiškai pasikliauti Dievu. Mes labiau siekiame pasitikėti savimi ir savo jėgomis, negu pasikliauti Dievu ir būti nuo Jo priklausomi. Tačiau mums būtinai reikia visiškai pasitikėti Dievu, jeigu mes norime, kad mūsų tikėjimas taptų stipresnis. Kiekvienas patirtas išmėginimas sustiprina mūsų tikėjimą, todėl vietoje to, kad jų vengtume, mums reikia juos priimti su džiaugsmu.

4.  Leiskite Dievui daryti savo darbą ir būti Dievu. Kai į jūsų gyvenimą ateina išmėginimas, nesistenkite išsisukti savo pačių jėgomis. Mūsų tikėjimas turi patirti išmėginimą, kitaip jis nepadidės, nesustiprės. Jeigu jis yra silpnas, tai Dievas jį mėgins atsargiai, palaipsniui ir kantriai, nes Dievas nesiunčia pervirš išmėginimų, bet pagal mūsų jėgas. Jeigu mūsų tikėjimo išmėginimo metu, mes nepasikliaujame Dievo apvaizda, pagalba ir išlaisvinimu, o bandome rasti išeitį savo jėgomis, tai paskesnio išmėginimo metu, mes elgsimės taip pat, ir pamoka nebus įsisavinta.

Kiekvienas išmėginimas, kurį mes patiriame, pasitikėdami tik vieno Dievo pagalba, sustiprins mūsų tikėjimą. Išmėginimo metu, tikintysis turi leisti Dievui, kad Jis pasireikštų, lyg ir duoti Jam laiko, kad Jis įtikintų savo sūnų ar dukrą, jog Jis nori ir gali padėti.