Dvasiniai skaitiniai

Apie maldą "Tėve mūsų"

Janina Brazauskienė
2013 November 06 d.

Nesakyk - Tėve, - jeigu dar nesi tapęs Jo sūnumi.

Nesakyk - Mūsų, - jeigu dar esi užsisklendęs savo egoizme.

Nesakyk - Kuris esi danguje, - jei galvoji vien apie žemiškus dalykus.

Nesakyk - Tebūnie šventas Tavo vardas, - jeigu tu nesi tikras Jo buvimu.

Nesakyk - Teateinie Tavo karalystė, - jeigu esi susirūpinęs tik materialia gerove žemėje.

Nesakyk - Teesie Tavo valia, - jei nepriimi iš Dievo to, kas tau skaudu ir nepatinka.

Nesakyk – Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, - jei nesirūpini žmonėmis, kurie alksta.

Nesakyk – Atleisk mums mūsų kaltes, - jeigu neatleidi tiems, kurie prieš tave nusikaltę.

Nesakyk – Neleisk mūsų gundyti, - jeigu pasiryžęs vergauti nuodėmei.

Nesakyk – Gelbėk mus nuo piktojo, - jei darai piktą savo artimui.

Nesakyk – Amen, - jei nesupratai „Tėve mūsų“ maldos žodžių.