Dvasiniai skaitiniai

Perlipti per sieną

Randy Kilgore
2013 November 04 d.

„Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta – pagirdyk“ (Pat 25, 21).

Seržantas Ričardas Kirklandas JAV Pilietinio karo metu (1861-1865) buvo Konfederacijos kareivis. Kai šiauriečiai Marye’s aukštumose pralaimėjo mūšį dėl Fredriksburgo, mūšio lauke jie paliko sužeistus kareivius. Tuomet Kirklandas paprašė leidimo padėti nelaimingiesiems. Pasiėmęs medikamentų, jis perlipo per akmeninę sieną ir pasilenkė prie artimiausio sužeistojo, suteikdamas jam pagalbą. Rizikuodamas gyvybe, „Marye’s aukštumų angelas“ priešo kariams nešė Kristaus gailestingumą.

Vargu, ar daug kam iš mūsų teks susidurti su priešu mūšio lauke. Tačiau kenčiančių žmonių yra visur. Žmonės kovoja su vienatve, netektimis, ligomis ir nuodėmėmis. Jų aimanos yra užgožtos pasaulio triukšmo. Jie šaukiasi paguodos ir gailestingumo, vilties ir pagalbos.

Kilnus Kirklando poelgis yra vaizdingas Kristaus įsakymo, kaip reikia mylėti priešus, pavyzdys (Mt 5,44). Apaštalas Paulius šiuos žodžius papildė citata iš Patarlių knygos: „Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį... Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“ (Rom 12, 20-21).

Apaštalo Pauliaus raginimas skatina mus sekti seržanto Kirklando pavyzdžiu. Mes taip pat galime „perlipti susvetimėjimo sieną“ ir nešti Kristaus paguodą tiems, kuriems jos reikia.

Tėve, duok man drąsos eiti pas tuos, kam aš galiu padėti. Parodyk per mane savo meilę, kad būtų pagarbintas Tavo vardas ir žemėje pagausėtų Tavo ramybės. Amen.

Gerumas yra mūsų galioje net tuomet, kai neturime jėgų mylėti. (Samuel Johnson)

Randy Kilgore
© Our Daily Bread 2013-11-04