Dvasiniai skaitiniai

Lauk Viešpaties atsakymo

Dennis Fisher
2013 October 28 d.

„Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą“ (Ps 40, 1).

Mus stulbina šiuolaikinių ryšių priemonių greitis ir galimybės, tačiau, nepaisant to, mes kartais būname juokingai nekantrūs. Vienas mano pažįstamas elektroniniu paštu išsiuntė savo žmonai pranešimą, o paskui paskambino jai mobiliuoju telefonu, nes negalėjo sulaukti atsakymo.

Kartais mums atrodo, jog Dievas mus paliko, nes neduoda mums atsakymo tą pačią minutę. Tad mes ir šaukiame: „Skubiai išklausyk mane, Viešpatie, nes silpsta mano dvasia“ (Ps 143, 7).

Tačiau Dievo atsakymo laukimas daro mus stipraus tikėjimo žmonėmis. Dovydas praleido daug metų, laukdamas savo įžengimo į sostą ir gelbėdamasis nuo Sauliaus pykčio. Jis rašė: „Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį“ (Ps 27, 14). Kitoje psalmėje jis mus padrąsina tokiais žodžiais: „Kantriai laukiau Viešpaties, Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą... pastatė ant uolos mano kojas, sutvirtino mano žingsnius“ (Ps 40, 1-2). Kantriai laukdamas Dievo, Dovydas tapo vyru pagal Dievo širdį (Apd 13, 22; 1 Sam 13, 14).

Jeigu mums kelia nerimą, kad Kūrėjas delsia, prisiminkime, kad Jis ugdo mumyse tikėjimą ir kantrybę bei tobulina mūsų charakterį (Jok 1, 2-4). Laukime Viešpaties.

Dievas pailgina laukimo laiką, kad padidintų mūsų tikėjimą.

Dennis Fisher
© Our Daily Bread 2013-10-28