Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 26 d.

„Juk Tu - mano viltis, Viešpatie; nuo pat jaunystės Tavimi pasitikiu, VIEŠPATIE. Net dar negimęs, Tau priklausiau; mano motinos įsčiose Tu buvai mano jėga. Visada giedu Tave šlovinančias giesmes. Tapau daugeliui iškalbingu ženklu; Tu man esi stipri užuovėja. Mano lūpos, kupinos Tavo šlovės, garbina Tave visą dieną. Neatstumk manęs senatvėje; mano jėgoms senkant, nepalik manęs.“ /Psalmių 71, 5-9/

Nuostabu, kaip Dievas motinos įsčiose saugojo mažąjį berniuką, vaikystėje jį globojo, įrašydamas jo širdyje žinojimą apie Save ir ilgesį. Nors jo nesupo itin krikščioniška aplinka, Dievas pasirinko šį mažąjį. Jis sugebėjo jį išgelbėti ir laimėti sau. Jis išlaisvino jį iš prievartos ir uždėtų naštų, tokių kaip savižudybė ir depresija. Taip, Jis uždėjo savo ranką ant jo ir vedė per gyvenimą, nors vaikas daug kur ir klydo, kiti jį niekino. Viešpats tapo jam stipria užuovėja, jo lūpos prisipildė Jo šlovės ir gyriaus. Dievas yra ištikimas, Jis nepaliks šio vyro ir senatvėje! Dievas nėra žmogus, Jis neatstumia nė vieno, nors šis ir nebeneša jokios naudos. Jis yra mūsų gyvenimo kelio Viešpats, nuo pat pradžios iki pabaigos. Jis pasakė: „Neapleisiu tavęs ir nepamiršiu; nuolat Tave priimsiu ir apglėbsiu savo stipriomis bei mylinčiomis rankomis. Tu esi tas, kurį AŠ išgelbėjau, kurio norėjau ir kurį myliu! Iki šiol tave vedžiau, ir toliau saugiai vesiu tave per gyvenimą. Esu Viešpats; AŠ įvykdau, ką noriu ir ką pažadėjau!

O dangiškasis Tėve, Tu esi tas, Kuris palaiko mano gyvybę ir mane stiprina! Tu esi mano saugi užuovėja. Giedu ir šlovinu Tavo galingąjį vardą! Taip, Tu esi man ištikimas, net jei kartais pridarau Tau problemų. Tu visuomet buvai šalia ir būsi toliau. Kokia paguoda! Koks stiprus, kantrus, gailestingas, mylintis Dievas TU esi!