Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 25 d.

„Ši diena VIEŠPATIES duota, tad linksminkimės ir džiūgaukime“. /Psalmių 118, 24/

Taip, mano Viešpats yra mano stiprybė ir giesmė; Jis tapo mano Gelbėtoju. Linksmybės ir džiūgavimas skamba teisiųjų palapinėse: „VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę! Išaukštinta VIEŠPATIES dešinė! VIEŠPATIES dešinė davė mums pergalę!“ (eil.14-16). Todėl mes galime džiūgauti ir giedoti, nes Jis yra šalia ir apglėbia mus savo stipriomis rankomis. Šiandien apjuosia mus Jo gerumas ir malonė. Jis mums linki paties geriausio!

Ši diena Jo duota, kad mes džiaugtumės ir drauge su Juo eitume gyvenimo keliu. Drąsiau! Drauge su Juo mes ne tik šią dieną įveiksime, bet ir būsime palaima kitiems! Jis palaiko mus darbe, namuose, vairuojant automobilį, būnant su vaikais, tėvais kaimynais... Jis viskuo rūpinasi, ir aš galiu Jam viską pavesti. Jis toks stiprus! Jame telpa visi mano nuogąstavimai ir rūpesčiai, tad galiu daugiau nebesirūpinti. Esu laisvas dėkoti Jam ir būti linksmas! Taip, gyvenimas su Juo teikia džiaugsmą, Jis pats dovanoja mums drąsą ir viltį. Jis rūpinasi savo vaikais!

Mano Viešpatie, kaip gera, kad esi šalia! Manęs nebekamuoja rūpesčiai ir nuogąstavimai. Tu rūpiniesi manimi! Šiandien noriu viską pavesti Tau ir viską priimti iš Tavo rankų. Nebenoriu daugiau skųstis ir dejuoti, bet Tau dėkoti ir linksmai eiti gyvenimo keliu. Nes Tu esi šalia!