Dvasiniai skaitiniai

Naujas kūrinys

Marvin Williams
2013 October 24 d.

„Taigi, Jei kas yra Kristuje, tas naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja“ /2Kor 5,17/

Kriso Simpsono gyvenimas buvo kupinas neapykantos. Kai jiems su žmona gimė pirmagimis, jo širdis prisipildė kartėlio ir apmaudo. Savo pyktį jis nukreipė į įvairias etnines grupes, o kūną padengė tatuiruotėmis išreiškiančiomis šią neapykantą.

Kai paūgėjo jų antras sūnus, Krisas pastebėjo, jog jis ėmė pamėgdžioti savo tėvo pyktį ir neapykantą. Tada jis suprato, jog reikia keisti savo gyvenimą. Netrukus, peržiūrėjęs krikščionišką filmą, Krisas ėmė lankyti bažnyčią. Po mėnesio jis pasikrikštijo. Dabar jis naujas žmogus, kuris šalina iš savo gyvenimo bet kokias neapykantos apraiškas, ir atlieka skausmingas tatuiruočių šalinimo procedūras.

Taip pat tokią permainą patyrė ir apaštalus Paulius. Jis neapkentė Jėzaus ir persekiojo Jo mokinius (Apd 22, 4-5; 1 Kor 15, 9). Tačiau jį pakeitė susitikimas su Viešpačiu (Apd 9, 1-20). Dėka vienybės su Tuo, Kurį anksčiau persekiojo, Paulius tapo kitu žmogumi. Ankstesnis gyvenimo būdas, kuris buvo padiktuotas nuodėmės ir egoizmo, išnyko praeityje, o jo vietą užėmė naujos pažiūros, nauja sandora ir naujas gyvenimas.

Atsigręžimas į Jėzų Kristų – tai nėra tik naujas gyvenimo puslapis. Tai naujo gyvenimo pradžia.

Pagalvokite: Kas įrodo, kad mano susijungimas su Kristumi pakeitė mano prigimtį? Pagal kokius požymius galima spręsti, jog aš jau nebesu toks pat, koks buvau anksčiau?

Gyvenimas Kristuje – tai ne tik paprasta permaina, tai naujas kūrinys.

Marvin Williams
© Our Daily Bread 2013-10-24