Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 23 d.

„Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti.“ /Apd 4, 11-12/

Jėzus yra Nugalėtojas virš visų valdžių šioje žemėje! Jis yra dangaus Viešpats! Jis yra visų tamsybių pasaulio jėgų Nugalėtojas!

Ir vis tik mūsų priešas šėtonas dar turi daug galios: jis gali žmones „surišti”, laikyti nelaisvus; jis juos apraizgo melo tinklu. Jis supriešina žmones vienas prieš kitą. Jis yra brolių kaltintojas, melo tėvas. Jis nori įbauginti Dievo vaikus ir slankioja aplink lyg riaumojantis liūtas. Per neatleistas nuodėmes jis turi teisę kankinti žmones iki ketvirtos kartos. Jis pavergia žmones, net visas tautas. Jis atima žmonėms viltį ir veda juos į nusivylimus, depresiją, savižudybes. Jis yra tas, kuris griauna ir pražudo.

Visai kitoks yra Jėzus! Jis yra Dievas, Kuris mus iš tikrųjų myli ir trokšta mums geriausio! Jei priešas ateina naktį ir nori mus išgąsdinti, Jis yra šalia. Mes šaukiamės Jo Švento vardo ir Jis iš karto padeda. Jis suteikia mums išminties atpažinti tas mūsų gyvenimo naštas, kurios guli ant mūsų pečių dėl protėvių kaltės, ir jas paima. Jis nori išlaisvinti savo tautos žmones ir padaryti juos savo „sirgaliais“! Jėzaus vardas mums reiškia pergalę ir tik Jėzuje yra Išgelbėjimas! Todėl įsikabinu į savo Viešpatį, savo Jėzų, nes Jame nurimsta mano širdis.

Dėkoju, Jėzau, kad nugalėjai mano priešą! Žlugdytojo ir melagio daugiau nėra mano gyvenime, bet esi Tu! Tavo Žodis – paskutinis! Ir net jeigu mano gyvenime esama tamsių sričių, prašau, parodyk jas ir nušviesk savo šviesa! Viskas turi priklausyti Tau! Būk virš visko Tu - Viešpats!