Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 22 d.

„Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.“ /Psalmių 23, 6/

Šiandien vėl išaušo viena iš dienų, kurios skelbia mums Viešpaties gerumą ir ištikimą Jo meilę. Problemos negali mūsų nugalėti, Jo gerumas ir malonė taria paskutinį žodį! Jei aš Jam, savo šlovingajam Dievui, viską patikiu, kiekvieną mažiausią dalyką, Jis nuostabiai manimi rūpinasi. Iš tikrųjų esu saugus Jame. Su Jo ramybe galiu atlikti dienos darbus ir stebėtis Jo gerumu bei malone. Jis nori man suteikti išminties sunkiose situacijose, Jis nori suteikti man jėgų, kai nusilpstu, Jis nori suteikti ramybės, kai susinervinu ir skubu. Jis yra mano akių žvilgsnis audroje!

Kai kurie galvoja, jog Dievas siunčia bausmę ir teisia juos dėl jų klaidų. Tačiau teismas įvyks po mirties. Dabar yra Dievo malonės metas, išganymo metas! Todėl galiu gyventi Jo namuose. Esu Jo Karalystės pilietis!

Šiandien vėl išaušo nauja malonės diena. Kas buvo vakar, praėjo. Jis viską su mumis pradeda iš naujo, visas blogis yra nuplautas. Ar nereikėtų mums džiaugtis ir linksmai giedoti?! Taip! Aleliuja! Viešpats su mumis!

Dėkoju, Jėzau, kad mane išvadavai. Dabar mane lydi Tavo gerumas ir ištikimoji meilė, ne bausmė ir ne teismas. Tu ir šiandien esi su manimi ir aš galiu kreiptis į Tave dėl kiekvienos smulkmenos. Tu esi šalia, ir aš būsiu Tavo namuose per visas dienas.