Dvasiniai skaitiniai

Šlovinga diena!

Dave Branon
2013 October 21 d.

„Jo čia nėra! Jis prisikėlė...“ (Mt 28, 6).

Tai atsitiko kitą dieną po to, kai mano mylima komanda gėdingai pralošė ir galutinai bei negrįžtamai išnyko svajonė dalyvauti čempionate. Reikėjo važiuoti į darbą, gatvėje buvo šalta ir drėgna. Taip, visa tai buvo smulkmenos, tačiau kiekviena iš jų papildė bendrą niūrų vaizdą.

O paskui aš per radiją išgirdau giesmę, kuri viską pakeitė. Ji vadinosi „Šlovinga diena“. „Tą dieną Jėzų vedė į Golgotą, tą dieną Jį prikalė prie kryžiaus“. Kol kas nieko paguodžiančio. „Jis graudžiai dejavo, Jis sunkiai kentėjo“ – tai jau visiškai blogai. Tačiau paskui atlikėjas užgiedojo, kad Gelbėtojas prisikėlė ir nugalėjo mirtį.

Tą pačią blogiausią iš visų dienų dieną, po trijų valandų tamsos ant baisiojo kalno, gimė vienintelė tikroji žmonijos viltis. Dievo Sūnus „ištiesė rankas vinims, - taip buvo giedama giesmėje, - ir tuo pasiėmė žmonių kaltes“. Kažkada Jis vėl ateis į pasaulį, ir tai bus „šlovinga diena“.

Galimas daiktas jums ši diena prasidėjo ne per geriausiai. Galbūt, jūs turite galybę rūpesčių, kurie jums sukelia sunkias mintis. Iš širdies kreipkitės į Jėzų Kristų. Prisiminkite, ką Jis padarė dėl jūsų ant Golgotos, kaip Jis savo prisikėlimu nugalėjo mirtį. „Jo čia nėra! Jis prisikėlė!“ (Mt 28, 6). Ši žinia gali bet kokią dieną padaryti šlovingą.

Tuščias Kristaus kapas pripildo mus viltimi.

Dave Branon
© Our Daily Bread 2013-10-21