Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 October 18 d.

„Pasitikėk VIEŠPAČIU ir būk stiprus! Turėk drąsos ir pasitikėk VIEŠPAČIU!“ /Psalmių 27, 14/

Mes, žmonės, visuomet išsikeliame sau tikslus. Einame ar keliaujame tikslingai. Dirbame taip pat siekdami tikslo. Mes planuojame, kad pasiektume tai, kas mums svarbu. Planuojame dieną, savaitę, tam tikrą gyvenimo atkarpą; viskam mes iškeliame tikslą ir planuojame jį pasiekti. Bet vis tik atsitinka ir nenumatytų įvykių. Dažnai tai nėra blogai, mes tik stengiamės pasiekti tikslus pakeisdami planą. Arba keičiame patį tikslą, jei jis pasirodo nepasiekiamas. Kartais išslysta žemė iš po kojų, kai iškyla neatsakomi klausimai ar nepakeičiami įvykiai, ir viskas, kuo tikėjome ir ant ko statėme savo gyvenimą, sugriūva. Mes jaučiamės atsidūrę gyvenimo aklavietėje, ilgą laiką nerandame išeities.

Dievas nori mus padrąsinti ištirti savo tikslus ir planus dar kartelį. Galbūt jie mums per daug kainuoja, ir nelieka laiko pačiam svarbiausiam – Jėzui, kurį pametame iš akių. Tuomet JIS tampa priemone tikslui pasiekti. Dievas nori, jog mes ištirtume savo gyvenimą, ar mūsų gyvenimo pagrindas yra teisingas. Jei kiltų audra, ar mūsų viltis atlaikys? Tai vertybių išgryninimo laikas. Dievas ieško žmonių, kurie viliasi tik Juo. JIS nori savo tautą stiprinti! O jei tavo gyvenimo pagrindas išjuda, tuomet šioje vietoje gali atsistoti Jis! Jis yra vertas būti mūsų viltimi. Nes JIS yra šalia net stipriausioje audroje. Mokykimės kiekvienoje situacijoje tvirtai laikytis to, kad Jis yra mūsų viltis. Ir šioje viltyje įsitvirtinkime. Ieškokime Jo veido, to, kuris per bet kokią audrą perveda saugiai. Jis yra mūsų Tikslas, mūsų Jėga, Stiprybė ir Viltis.

Jėzau, Tu esi gyvenimo Viešpats. Tu esi mano viltis, mano jėga, mano stiprybė. Žvelgiu į Tave ir žinau: Tu niekuomet manęs nepaliksi ir nepamirši. Šiandien taip pat noriu eiti su Tavimi; Tu nuspręsk, kas yra svarbu, o kas – ne. Noriu skirti Tau laiko, ir leisti Tau mane vesti ir man vadovauti. Tu esi mano Gerasis Ganytojas!