Straipsniai

Kaip nenusivilti bažnyčiomis ir pastoriais

J. Lee Grady
2013 October 17 d.

Krikščionių bažnyčiose nusivylimas pastoriais yra neretas reiškinys. Tikinčiųjų akyse dažnai ir pati bažnyčia turi nemažai trūkumų. Gyvename žemėje, kur nieko tobulo nėra, todėl stenkimės būti pakantūs kitiems. Šiame straipsnyje rasite 8 patarimus tiems, kurie nusivylė arba dažnai nusivilia savo bažnyčia ir pastoriais.

1. Iš visos širdies atleiskite
Pirmasis kelias, kad pagytumėte – turite atleisti. Nepaisant to, kaip labai jūs buvote įžeistas kitų tikinčiųjų ar bažnyčios dvasinių lyderių, pasistenkite laikytis Rašto ir atleisti; kaip Kristus jums atleido, taip ir jūs atleiskite (Kol 3,13).

2. Mokykitės iš kitų žmonių klaidų
Mes turime mokytojus, kuriais norime sekti savo tarnystėje. Tačiau jie yra žmonės ir daro klaidas. Jei kuris nors iš dvasinių lyderių labai jus įskaudino, galite pasidaryti tokią išvadą: aš taip nenoriu elgtis su žmonėmis. Jūs galite savo skausmą paversti palaiminimu, jeigu teisingai pažvelgsite į pamokas, kurias galima per jį gauti.

3. Nesiaukštinkite
Išdidumas išauga iš įnirtusios dirvos. Jeigu leisite kartėliui apsigyventi jūsų širdyje, net  nepastebėsite, kad jūsų charakteris pasikeis į blogą pusę. Jūsų noras įrodyti savo teisumą, tiesiog bus jūsų ego ramstis. Ir Dievas bus prieš jus. Neleiskite, kad kitų klaidos jus moraliai suluošintų. „Kas būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja“ (Gal 6, 3).

4. Nepraraskite širdies ramybės
Niekuomet neleiskite, kad nuoskauda sugriautų jūsų santykius su bet kuriuo žmogumi. Pasikalbėkite su savo įžeidėju, papasakokite, kokia atsirado problema, ir duokite jam galimybę pripažinti savo klaidą, arba paaiškinti, kodėl įvyko nesusipratimas. Mes linkę nepastebėti savo neteisingo elgesio su įžeidėju ir perdėti įžeidimą. Jeigu mes paprasčiausiai nutrauksime santykius ir nežengsime žingsnio susitaikymo link, iš to nebus jokios naudos. Jei negalite asmeniškai pasikalbėti su savo įžeidėju, parašykite jam laišką.

5. Nepalikite savo surinkimo
Neišeikite iš bažnyčios visiškai. Velnias yra suinteresuotas, kad jūs būtumėte vienišas, neturėtumėte dvasinio palaikymo, nes tuomet jūs esate labiau pažeidžiamas ir jam lengviau jus apgauti bei nuvesti klystkeliais.

6. Pasikalbėkite su nesuinteresuotu asmeniu
Tokioje situacijoje „nevirkite“ patys savyje. Papasakokite kam nors apie savo problemą, kad kitas žmogus galėtų jums nurodyti jūsų silpnąsias vietas. Paprašykite išmintingų, brandžių krikščionių patarimo, tų kuriais jūs pasitikite. Jeigu kartais įžeidėjas jūsų atžvilgiu bus nusikaltęs (prievarta, vagystė ir t.t.), tuomet kreipkitės pagalbos į teisėsaugos institucijas. Jei ne, tada susitaikykite, atleiskite. „Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse“ (Rom 12, 17).

7. Išsilaisvinkite iš manipuliacijų
Jeigu jūsų nesubrendęs dvasinis lyderis smerkia jus ir kitus, naudodamasis savo tarnystės padėtimi, neteisingai jus nubaudžia ir naudoja visokias dvasines manipuliacijas, melskitės už jį ir prašykite, kad kas nors melstųsi už jus.

8. Palikite ir užmirškite visokias skriaudas, gyvenkite naują gyvenimą
Nereikia vis iš naujo prisiminti įžeidimų. Užmirškite juos, nebeprisiminkite nei žodžiu, nei mintimis. Prisiminkite Jėzaus žodžius, pasakytus ant kryžiaus: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“ (Lk 23, 34). Palikite savo skriaudą kryžiaus papėdėje. Neleiskite, kad nusivylimas užnuodytų jūsų gyvenimą, bet gyvenkite Jėzaus jums prirengtą džiaugsmo kupiną gyvenimą.