Dvasiniai skaitiniai

Sėkla ir dirva

Brent Hackett
2013 October 14 d.

„Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu“ (2 Pt 3, 18).

Jeigu jūs auginate moliūgus, turbūt, žinote, kad visame pasaulyje vyksta pačio didžiausio moliūgo konkursai. Neabejotinas šios srities čempionas yra moliūgų veislė „Atlantas“. Daugiausiai rekordų laimėjusi veislė buvo išvesta viename Kanados šeimos ūkyje. Naują rekordą pasiekė ūkininkas iš Kvebeko, 2011 m. išauginęs 825 kg moliūgą. Iš šio milžiniško moliūgo galima pagaminti beveik tūkstantį pyragų!

Kai naujai iškepto čempiono paklausė, kaip jam pavyko išauginti tokį gigantą, jis atsakė, kad priežastis yra dirva. Žinoma, nemažą vaidmenį suvaidino ir veislė, tačiau be optimalaus grunto moliūgas nebūtų pasiekęs tokio dydžio.

Viešpats Jėzus pasakė palyginimą, kuriame palygino įvairių rūšių dirvas su tuo, kaip žmonės priima Dievo Žodį (Mato 13 skyrius). Grūdus, kurie krito ant sumintos dirvos, sulesė paukščiai. Kiti išdygo, bet negalėjo prasiskverbti pro akmenį. Dar kiti buvo užgožti piktžolių. Tik grūdai, nukritę į gerą žemę, „davė derlių: vieni šimteriopą, kiti šešiasdešimteriopą, dar kiti trisdešimteriopą“ (Mt 13, 8).

Paklauskime savęs: „kokia aš esu dirva?“ Viešpats nori pasėti mumyse Savo Žodį, kad jis duotų gerą Jo pažinimo vaisių.

Dvasios vaisius išauga iš klusnumo dirvos.

Brent Hackett
© Our Daily Bread 2013-10-14