Straipsniai

Kaip beviltiškose situacijose išlaikyti viltį

Joyce Meyer
2013 October 12 d.

Evangelijoje pagal Joną 10:10 Jėzus sako: „Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, - kad apsčiai jo turėtų“. Dievas mums yra numatęs gerus planus ir Jis nori, kad mes būtume pilni vilties apsčiai turėti gyvenimo, kurio Jis mums nori duoti. Ir vis dėlto, daugelis tikinčiųjų, jausdami beviltiškumą, tik mėgina tikėti. Tačiau Jėzus nemirė dėl to, kad Jo žmonės gyventų beviltišką ir depresyvų gyvenimą. Jis nori, kad mes gyventume laimingai įsitikinę, laukdami gero, kurį Jis atliks mumyse ir per mus.  

Taigi, ko mes laukiame? Galbūt jūs nieko nelaukiate, tada nieko ir negausite. Arba jūs laukiate mažų dalykų ir gausite tik truputį. Aš visuomet sakau, kad greičiau tikiuosi daug ir gaunu pusę to, ko tikiuosi, negu tikiuosi mažai ir gaunu visa tai.

Tiesa ta, kad tikėti kažkuo didesniu, nekainuoja daugiau, negu tikėti kažkuo mažu. Jeigu mes laukiame, kad Dievas padarytų didingus dalykus, pamatysime, kaip Jis galingai veikia. Nes laukimas turi daug bendro su tikėjimu ir tikėjimu tuo, kad Jis padarys tai, ką pažadėjo: „Duokite ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.

Priešas nori, kad jūs patikėtumėte, jog tai, ką turite dabar, turėsite visuomet – ypač jeigu tai, ką turite dabar, yra blogai ir sunku. Ir žodžiu „niekuomet“ į jūsų mintis jis mėgina įterpti melą. Tai tokios mintys, kaip „Aš niekuomet neprasimušiu... Niekas nepasikeis... Šis žmogus niekuomet nepasikeis“. Jis nori, kad jūs patikėtumėte, kad jūsų aplinkybės niekuomet nepasikeis. Ir jeigu jūsų gyvenime vyksta kažkas gera, jis nori, kad jūs patikėtumėte, jog tai truks neilgai.

Tačiau Biblijoje pasakyta, kad Dievas suplanavo jums gerą ateitį (žr. Jeremijo 29, 11). Viskas įmanoma su Dievu (žr. Mt. 19, 26) ir Jis gali pakeisti bet kokią situaciją. Iš tikrųjų, Jis negali pakeisti tik vieno. Malachijo 3, 6 sakoma: „Aš esu Viešpats, Aš nesikeičiu“ Jis yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius – Jis geras!

Daugelis iš mūsų tendencingai akcentuojame neigiamą savo aplinkybių pusę. Tačiau mes galime pakeisti šį požiūrį, nes Kristuje nėra nieko beviltiško. O viltis – reiškia žiūrėti džiugiai pirmyn, į gerėjančius pokyčius ir nepasiduoti. Zacharijo 9, 12 pasakyta: „Kaliniai, pasitikėkite ir sugrįžkite į tvirtovę! Dabar skelbiu, kad Aš jums atlyginsiu dvigubai“.

Vilties belaisvis – tai tas, kuris, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių, negali nesitikėti. Jeigu jūs neatsisakote vilties, Dievas žada jums duoti dvigubai už jūsų pastangas. Mokykitės pasikliauti šiuo pažadu!

Prieš kelis metus aš nusprendžiau būti vilties belaisve. Gyvenime aš praradau pakankamai daug laiko, būdama negatyvi, kritiška ir nusivylusi. Raktas į pasikeitimą – žvelgti į Dievą ir Jo Žodį. Vietoj kalbų apie tai, ką daro priešas, mes galime sakyti, ką gali padaryti Dievas!

Galimas daiktas, jūs laukiate, jog Dievas kokiu nors būdu jus panaudos. Jis kiekvienam iš mūsų davė unikalias dovanas ir talentus, kad mes juos galėtume panaudoti, atlikdami Jo planus mūsų gyvenime. Tačiau kartais Dievas prašo mūsų palaukti. Galbūt Jam reikia ką nors atlikti jumyse prieš tai, kai Jis galės ką nors padaryti per jus.

Pavyzdžiui, jeigu jūs turite gražų stiprų balsą, tai dar nereiškia, kad jūs privalote eiti į naują bažnyčią ir reikalauti, kad jus įtrauktų į šlovinimo grupę. Galimas daiktas, Dievas jūsų ten nesiuntė, kad panaudotų jūsų dovaną jau pirmąją savaitę. Jis, galbūt, nori, kad jūs tyliai palauktumėte arba dar ką nors nuveiktumėte, kol Jis darbuojasi, keisdamas jūsų požiūrį. Galbūt jums reikia atsikratyti išdidumo arba neteisingo mentaliteto. Jeigu taip, Jis paprašys jus nuošaliai palaukti, o kai jūs būsite pasirengę, Jis iš naujo paprašys jus imtis darbo. Jūs pamatysite, kad tai, ką jūs atidavėte Dievui, Jis jums grąžins su kaupu, kai jūs paklusite Jo valiai ir laikui.

Daugeliui iš didžių patriarchų teko laukti, kol Dievas juos paruoš darbui, dėl kurio Jis buvo juos pašaukęs. Kol Dievas pašaukė Juozapą, jis 13 metų praleido kalėjime už tai, ko nebuvo padaręs. Mozė 40 metų praleido dykumoje, kol Dievas užbaigė savo darbą jame. Net būdamas tobulas, „Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“ 30 metų, kol buvo pasirengęs atlikti savo Tėvo pašaukimą (Lk 2, 52).

Laukti Dievo – tai nėra pasyvi būklė ir nereiškia nieko neveikti. Tai dvasiškai aktyvi kažko gero laukimo būsena ir džiaugsmas mūsų kasdieniame gyvenime. Apaštalas Paulius rašo laiške Filipiečiams 4, 11: „... išmokau būti patenkintas savo būkle“ (patenkintas iki būklės, kai nesu susijaudinęs ir sunerimęs) kokioje būklėje bebūčiau.

Kitaip tariant, mūsų džiaugsmą apibrėžia ne aplinkybės, o mūsų požiūris į jas. Pakeiskite savo požiūrį, ir jūs būsite žymiai laimingesni, kol laukiate.

Biblija mums sako, jog laukti – tai laukti ir tikėtis (žr. Rom 8, 23-24). Melskitės ir dėkokite Dievui už tai, kad jūs žinote, kas yra jūsų kelyje. Nors nematote ir nejaučiate to, jūs žinote, kad Jis keičia įvairius dalykus jūsų gyvenime.

Kaip tikinčiojo, jūsų pirmiausias reikalas – tikėti. Būkite gerai nusiteikę. Laukite. Nepaisant visko likite prisipildę vilties, ir Dievas reikiamą akimirką pakeis viską, ko jums reikia.