Dvasiniai skaitiniai

Tapti liudytoju

Bill Crowder
2013 October 10 d.

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais...“ (Apd 1, 8).

Kartą, kai buvau paauglys, aš tapau baisios avarijos liudininku. Šis jau ir taip šokiruojantis išgyvenimas turėjo nemalonų tęsinį. Būdamas vienintelis to atsitikimo liudininkas, aš kelis vėlesnius mėnesius advokatams ir draudimo agentams pasakojau apie tai, ką mačiau. Laimei,  manęs neklausinėjo apie traumų pobūdį bei apie medicinines ypatybes. Aš turėjau apibūdinti tik tai, ką mačiau. Ir nors visa tai buvo vaikiška, nuo mano parodymų avarijos dalyviams daug kas priklausė jų vėlesniame gyvenime.

Būdami Jėzaus Kristaus pasekėjai, mes taip pat esame pašaukti tapti liudytojais to, ką mums padarė Viešpats. Tai darant, nereikia aiškinti teologinių sistemų arba atsakinėti į kiekvieną klausimą. Nepasikliaujant savo gabumais, reikia ką nors įtikinti, papasakoti, ką mes išgyvenome dėl Gelbėtojo mirties ir prisikėlimo. Viešpats pasakė: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.“ (Apd 1, 8).
 
Pasitikėdami Šventosios Dvasios jėga, mes galime nurodyti žūstančiam pasauliui į Atpirkėją Kristų. Su Jo pagalba mes tapsime pačiais įtikinamiausiais perkeičiančios dangiškos galios liudininkais.

Mūsų svarbiausias argumentas – liudijimas to, ką mums padarė Dievas.

Bill Crowder
© Our Daily Bread 2013-10-10