Dvasiniai skaitiniai

Gerkite daugiau vandens

David C. McCasland
2013 October 01 d.

„...Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 14).

Kolorado valstijos svečiai dažnai, net to neįtardami, kenčia dėl dehidracijos. Sausas klimatas ir, ypač kalnuose, kaitri saulė iš kūno gali greitai atimti šį brangų skystį. Todėl daugelis turistinių žemėlapių ir ženklų skatina žmones gerti daug vandens.

Vanduo Biblijoje dažnai yra naudojamas kaip Jėzaus Kristaus įvaizdis, numalšinantis giliausią mūsų sielos troškulį. Neatsitiktinai vienas iš garsiausių Viešpaties pokalbių vyko prie šulinio. (Jn 4, 1-42). Pašnekesys prasidėjo tuo, kad Jėzus paprašė moters samarietės atsigerti (Jn 4, 7). Greitai pokalbis pakrypo link svarbesnių temų, kai Gelbėtojas pasakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“ (Jn 4, 13-14).

Dėl šio pokalbio moteris ir daugelis jos miesto gyventojų įtikėjo, kad Jėzus „iš tiesų yra Kristus, pasaulio Gelbėtojas“ (Jn 4, 42).

Be vandens nėra gyvybės. Taip pat ir amžinojo gyvenimo nėra be gyvojo vandens, kurį mes gauname, pažindami mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų. O Jo atsigerti galime tiesiog dabar.

Sielos troškulį gali numalšinti tik Kristus – gyvasis vanduo.

David C. McCasland
© Our Daily Bread 2013-10-01