Dvasiniai skaitiniai

Išminties kelias

Bill Crowder
2013 September 27 d.

„Viešpatie, Tavimi viliuosi. Tu išgirsi, Viešpatie, mano Dieve!“ (Ps 38, 15).

Kartą Albertas Einšteinas pasakė: „Du dalykai neturi pabaigos: visata ir žmogaus kvailumas. Dėl pirmojo aš nesu įsitikinęs“. Deja, dažnai atrodo, jog iš tikrųjų mūsų kvailystėms nėra ribų. Taip pat begalinė ir žala, kurią mes dėl mūsų pačių paikumo padarome sau ir kitiems.

Dėl to sielvartavo Dovydas ir 38 psalmėje išliejo savo širdgėlą Dievui. Prisimindamas savo skaitlingas nuodėmes, karalius - piemuo sakė: „Dvokia ir pūliuoja mano žaizdos dėl mano kvailybės“ (Ps 38, 5). Nors psalmistas mums nepraneša savo kvailybės smulkmenų, o taip pat savo žaizdų pobūdžio, viena yra neabejotina: Dovydas pripažino, jog visų jo vargų priežastis yra jo paties paikumas.

Mes visi netoli nuo jo nuėjome, kiekvienas gali duoti ne vieną ir ne du liūdnus savo pačių paikumo pavyzdžius. Ką daryti? Dievo išmintis yra atsakymas į viską apimantį ir viską griaunantį žmogaus kvailumą. Patarlių knyga primena: „Viešpaties baimė – išminties pradžia, o Šventojo pažinimas – supratimas“ (Pat 9, 10). Tiktai leisdami Dievui save pakeisti, mes galime nugalėti savo paikumą, sukelianti tiek pasekmių. Jam išmintingai vadovaujant, mes galėsime eiti teisingu ir palaimintu keliu.

Mylintis Tėve, atleisk man už visus kvailus sprendimus ir poelgius. Išmokink mane Tavo išminties, kad mano gyvenimas patiktų Tau ir būtų palaiminimu aplinkiniams. Amen.

Dievo išmintis dovanojama tiems, kurie nuolankiai jos prašo.

Bill Crowder
© Our Daily Bread 2013-09-27