Dvasiniai skaitiniai

Nepalik manęs, Viešpatie!

Janina Brazauskienė
2013 September 25 d.

Nepalik manęs, Viešpatie, mano džiaugsmuose, kad jie neužgožtų mano širdies!

Nepalik manęs liūdesyje, kad aš nemurmėčiau prieš Tave!

Nepalik manęs, kai prarandu viltį, kad nepatekčiau į neviltį!

Nepalik manęs karščiausio tikėjimo valandą, kad mano tikėjimas netaptų pasipūtimu!

Nepalik manęs nė minutę, nes mano kelias kupinas priešo kilpų.

Nebūk toli nuo manęs, ir aš būsiu saugus!

Mūsų krikščioniškas gyvenimas – ne tik eiti Dievo keliu, bet ir neišklysti iš jo. Nuodėminga prigimtis visada pasiduoda pasaulio malonumams. Piktasis surengs ne vieną puolimą prieš tavo ištvermę. Jis stengsis nutraukti tave nuo Viešpaties kelio.

Jis įteigs tau mintį, kad tas kelias per sunkus. Sakys: „Daryk, ką daro visi. Mąstyk, kaip mąsto visi. Linksminkis, kaip moko pasaulis. Tegul tavo tikėjimo žibintas užgęsta“.

Tačiau tu turi būti kantrus, nenukrypti nuo kurso. Laikykis pradėto kelio. Pasiimk dvasios skydą, paruošk visus ginklus prieš piktojo jėgas, kurių stipriausias yra Šventasis Dievo Raštas. Tikėdami Biblija atmušime visas piktojo paleistas strėles į mūsų sąžinę.

Dieve, per Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią padėk mums ištverti iki galo!