Dvasiniai skaitiniai

Pasitikėjimas sunkumuose

Joe Stowell
2013 September 23 d.

„Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka“ (Ps 91,1).

Daugelis vaikų mėgsta girtis savo tėveliais. Tikriausiai jūs esate girdėję, kaip jie vienas kitam sako: „Mano tėtis yra aukštesnis už tavo“ arba „Mano tėtis yra protingesnis už tavo“. O pats stipriausias argumentas yra toks: „Mano tėtis nugalės tavo!“ Dažniausiai tokie pasigyrimai reiškia paslėptą perspėjimą: girdi, nesugalvokite manęs skriausti ir, apskritai, elkitės su manimi atsargiau, nes mano tėtis ateis ir jus pamokys, dar drauge su jumis pamokys ir jūsų tėčius.

Tikėjimas, kad jūsų tėtis yra stipriausias už visus apylinkėje, suteikia gerokai didesnę drąsą pavojaus akivaizdoje. Todėl man taip patinka galvoti, kad mano Dangaus Tėvas yra Visagalis. Tai reiškia, kad niekas negali Jam prilygti nei jėga, nei galia. O dar reiškia, kad mes pasiliekame „Visagalio šešėlyje“ (Ps 91, 1). Nenuostabu, kad psalmistas pasitikėdamas sako, jog nebijos „nakties baisumų nė strėlių, švilpiančių dieną“ (Ps 91, 5).

Nepriklausomai nuo to, ką jums atneš ateinanti diena ar kokį užpuolimą jums reikės nugalėti, neužmirškite, kad jūsų Dievas yra pats stipriausias pasaulyje. Būkite ramūs: Jo viską nugalintis dalyvavimo šešėlis pakeis bet kokias aplinkybes (net pačias blogiausias) amžinąja gerove.

Tėve ir Dieve, daugelio problemų apsuptyje išmokyk mane nurimti tikėjime. Dėkoju už dovanotą pasitikėjimą Tavimi, kad Tu esi aukščiau visko, kas man gali grėsti. Amen.

Dievas yra nepalyginamai didesnis už pačias rimčiausias problemas.

Joe Stowell
© Our Daily Bread 2013-09-23