Dvasiniai skaitiniai

Ar turi tu vietos Jėzui?

Janina Brazauskienė
2013 September 21 d.

Kai kurie žmonės, išgirdę Evangeliją, tuojau atveria Kristui savo širdies duris. Kiti beldimą išgirsta vėliau. Tačiau daugelis dar ignoruoja Evangeliją, abejoja Kristaus auka, nenori įsileisti Jėzaus į savo gyvenimą, priešinasi, teisinasi, kad dar neatėjo tinkamas laikas, kad dar nepasiruošę, kad  labai daug dirba, mokosi, rūpinasi šeima.

Nelauk ir neabejok, žmogau! Laikas labai trumpas. Nežinai, kada baigsis žemiškojo kelio atkarpa. Kviesk Jėzų dabar. Ieškok Jo artumo. Gręžkis nuo pasaulio triukšmo ir tuštybės. Pakelk akis, protą ir širdį į amžinąsias vertybes. Kristus laukia tavęs kantriai ir ištikimai.  Jis nori, kad tu Jį geriau pažintum, labiau pamiltum. Jis trokšta apsigyventi tavo širdyje, vadovauti tavo gyvenimui kaip Danguje, taip ir žemėje.

Nesvarbu, kas esi, ką esi padaręs, kokiai krikščioniškai konfesijai priklausai, koks tavo išsilavinimas ar tautybė. Jėzus visada laukia tavęs ir nori tau atleisti.

Štai ką Jėzus sako tau: „Aš stoviu prie tavo širdies durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3,20).

Paruošk savo gyvenime vietos Jėzui. Atverk Jam duris ir įsileisk vidun tardamas: „Jėzau, aš taip ilgai stengiausi viską daryti savo jėgomis. Kartais pasijusdavau toks vienišas ir pavargęs, praradęs viltį. Tu juk sutvėrei mane ir pažįsti mano dvasios neturtą. Tu žinai mano visą gyvenimą. Atleisk už viską. Man taip reikia Tavęs. Aš noriu pažinti Tavo meilę ne praeinančią, bet amžiną. Tikiu, kad Tu mirei už mane, norėdamas sunaikinti mano nuodėmę ir padėti man užklupus vargams ir problemoms. Prašau, ateik dabar į mano širdį ir gyvenimą, kad visada galėčiau gyventi Tavo artybėje. Amen.“

Kai kurie žmonės, išgirdę Evangeliją, tuojau atveria Kristui savo širdies duris. Kiti beldimą išgirsta vėliau. Tačiau daugelis dar ignoruoja Evangeliją, abejoja Kristaus auka, nenori įsileisti Jėzaus į savo gyvenimą, priešinasi, teisinasi, kad dar neatėjo tinkamas laikas, kad dar nepasiruošę, kad  labai daug dirba, mokosi, rūpinasi šeima.

Nelauk ir neabejok, žmogau! Laikas labai trumpas. Nežinai, kada baigsis žemiškojo kelio atkarpa. Kviesk Jėzų dabar. Ieškok Jo artumo. Gręžkis nuo pasaulio triukšmo ir tuštybės. Pakelk akis, protą ir širdį į amžinąsias vertybes. Kristus laukia tavęs kantriai ir ištikimai.  Jis nori, kad tu Jį geriau pažintum, labiau pamiltum. Jis trokšta apsigyventi tavo širdyje, vadovauti tavo gyvenimui kaip Danguje, taip ir žemėje.

Nesvarbu, kas esi, ką esi padaręs, kokiai krikščioniškai konfesijai priklausai, koks tavo išsilavinimas ar tautybė. Jėzus visada laukia tavęs ir nori tau atleisti.

Štai ką Jėzus sako tau: „Aš stoviu prie tavo širdies durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atidarys duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi“ (Apr 3,20).

Paruošk savo gyvenime vietos Jėzui. Atverk Jam duris ir įsileisk vidun tardamas: „Jėzau, aš taip ilgai stengiausi viską daryti savo jėgomis. Kartais pasijusdavau toks vienišas ir pavargęs, praradęs viltį. Tu juk sutvėrei mane ir pažįsti mano dvasios neturtą. Tu žinai mano visą gyvenimą. Atleisk už viską. Man taip reikia Tavęs. Aš noriu pažinti Tavo meilę ne praeinančią, bet amžiną. Tikiu, kad Tu mirei už mane, norėdamas sunaikinti mano nuodėmę ir padėti man užklupus vargams ir problemoms. Prašau, ateik dabar į mano širdį ir gyvenimą, kad visada galėčiau gyventi Tavo artybėje. Amen.“