Dvasiniai skaitiniai

Dievo valia

David H. Roper
2013 September 17 d.

„Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai“ (Ps 37, 23).

Mes dažnai norime sužinoti Dievo valią, o ypač, kai atsiduriame keblioje situacijoje. Kaip toliau viskas man klosis? Ar man verta likti čia, ar Dievas nori mane matyti kitoje vietoje? Norit sužinoti tikrą atsakymą, vienintelis būdas – daryti tai, ko šią minutę Jis iš mūsų tikisi.

Atlikdami tai, ką jūs žinote, jog reikia daryti, jūs gausite jėgos kitam žingsniui, paskui dar kitam. Taip jūs išmoksite vaikščioti tikėjimu.

Tačiau jūs prieštaraujate: „Na, žengsiu tą žingsnį, o kas bus toliau?“ Tai jau Dievo rūpestis. Jūsų, kaip ir mano užduotis, - šiandien būti klusniems, o ateitį pavesti Jam. Psalmistas sako, jog Viešpats nukreipia mūsų žingsnius (Ps 36, 23). Kad Viešpats vadovautų šiandien – štai ko mums reikia. Džordžas McDonaldas (George McDonald) sakė: „Kitos Dievo vadovėlio pamokos mes negalėsime suprasti. Mums yra atversta tik šiandienos tema ir kol mes neįsisavinsime mums reikalingos pamokos, Jis neleis atversti kito puslapio“.

Jeigu mes esame dėmesingi Dievo valiai ir kasdien vaikščiojame tikėjimu, nukreipdami savo žingsnius paklusnumo keliu, tai Jis mus ves per visą šiandieną ir pasirūpins rytojaus diena. Gelbėtojas pasakė: „Kiekvienai dienai užtenka savo vargo“ (Mt 6, 34).

Kiekvienas gyvenimo posūkis, tai šimtai visokių mano rūpesčių. Ir sunkią nerimo naštą puikiai žino Dievas. Jis manęs nepaliks, bet mano gailestingas Ganytojas, saugodamas nuo negandų, atves į Savo namus – Bosh.

Palaimintas tas, kuris žino, kur jį veda Dievas, ir eina tuo keliu.

David H. Roper
© Our Daily Bread 2013-09-17