Dvasiniai skaitiniai

Tėvo pėdomis

Jennifer Benson Schult
2013 September 15 d.

„Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė Jo įsakymus, ir nesekė Izraelio pavyzdžiu“ (2 Krn 17, 4).

Galvodama apie savo tėvą, aš dažnai prisimenu posakį: „Jis manęs nemokė gyventi; jis gyveno, o aš stebėjau, kaip jis tą daro“. Jaunystėje ne kartą turėjau galimybę matyti, kaip mano tėvas vaikščioja Dievo akivaizdoje. Jis dalyvaudavo bažnyčios pamaldose, mokė suaugusiųjų Sekmadieninėje mokykloje, padėdavo skaičiuoti aukas ir tarnavo diakonu. Už bažnyčios ribų jis ištikimai gynė Evangeliją ir skaitė Bibliją. Aš daug kartų mačiau, kaip Jis išreiškė savo meilę Viešpačiui, darydamas tikėjimo darbus.

Asa, Judėjos karalius, taip pat savo pasišventimą Dievui parodė darbais (2 Krn 14, 2). Jis iš savo karalystės pašalino stabus, atstatė aukurą Viešpačiui ir surinko tautą, kad atnaujintų sandorą su Dievu (2 Krn 15, 8-12). Asos sūnus Juozapatas paveldėjo šiuos siekius: „Jis ieškojo savo tėvų Dievo ir vykdė Jo įsakymus, ir nesekė Izraelio pavyzdžiu“ (2 Krn 17, 4). Juozapatas sunaikino nepatinkančias Viešpačiui garbinimo vietas (2 Kor, 2 Krn 17, 6) ir išsiuntė kunigus ir levitus mokyti Judo gyventojus iš Viešpaties įstatymų knygos (2  Krn 17, 7-9).

Karaliaudamas Juozapatas daug kur sekė pamaldžiu savo tėvo pavyzdžiu. Tačiau dar svarbiau, jog „Jo širdis buvo išaukštinta Viešpaties keliuose“ (2 Krn 17, 6). Jeigu jūsų žemiškasis tėvas buvo ištikimas Viešpačiui, tai didelis palaiminimas, tačiau jei taip nebuvo, tegul jūsų širdis bus išaukštinta Jo keliuose.

Mes pagarbinkim Dievą darniu gyriumi. Iš Jo rankos gauname tiek daug džiaugsmo. Mes gyvenome greta pragaro, pykčio ir ydų, o dabar mes esame Viešpaties ir Dievo vaikais. – Boll

Mes garbiname Dievo vardą, Jį vadindami savo Tėvu ir gyvendami panašiai, kaip Jo Sūnus.

Jennifer Benson Schult
© Our Daily Bread 2013-09-15