Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 September 14 d.

Viešpats DIEVAS, Izraelio Šventasis, šitaip sako: „Grįžimu ir atsidavimu būsite išgelbėti; ramybė ir pasitikėjimas ­ jūsų jėga.“ /Izaijo knyga 30,15/

Mūsų veikla dažnai yra pilna streso ir reikalavimų, kartais net perkrovų. Mums tenka dirbti net po darbo ar savaitgaliais, atostogų metu, - tiek daug turime atsakomybių. Jau pirmadienį mums reikia poilsio.

Tačiau Dievas nenori šio karštligiško skubėjimo! JIS nori mums dovanoti gyvenimą, pilną ramybės ir jėgos. Ir tik mes galime apsispręsti, ar mes patys kursime savo gyvenimą, ar plauksime pasroviui.

Tik atsigręžimas į Jį - gyvenimo šaltinį, ir ilsėjimasis prie Jo širdies atneša išgelbėjimą; tik buvimas tylioje Jo artumoje ir pasitikėjimas Juo kiekvienoje situacijoje suteikia mums jėgų. Patikrinkime savo gyvenimą, ar iš tikrųjų visko reikia, ką mes darome? Ar tikrai visos atsakomybės ir įsipareigojimai yra iš Dievo, ar mes patys juos prisiėmėme? O galbūt juos mums užkrovė kiti? Nėra lengva, bet įmanoma sumažinti krūvį ir išvengti nereikalingų perkrovų, kurios mums neleidžia nurimti. Apsispręskime gyventi su Juo ir Jo ramybėje. JIS laukia mūsų tyloje ir nori praturtinti mūsų gyvenimą.

Dėkoju, Jėzau, kad rodai man kelią! Kuomet klausausi Tavęs, stresas dingsta. Tu juk rūpiniesi manimi! Šiandien noriu gyventi drauge su Tavimi ir skirti laiko pokalbiams su Tavimi. Tu esi vienintelis mano gyvenimo šaltinis.