Dvasiniai skaitiniai

Vyno pilstytojas

Randy Kilgory
2013 September 13 d.

„Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2.4)

Vienas iš mano mėgiamiausių Biblijos tekstų, susijusių su darbu, yra Nehemijo knygoje 1 – 2 skyriuose. Šio pasakojimo herojus, karaliaus Artakserkso vyno pilstytojas, buvo toks uolus, jog karalius panoro apdovanoti ištikimąjį tarną ir jam padėti, besirūpinant dėl sugriautos Jeruzalės. Jis paklausė: „Kodėl tavo veidas nusiminęs?...Ko norėtum?“ (Neh 2, 2.4). Karaliaus rūmuose vyno pilstytojas užėmė ypatingą padėtį, nes jis, ragaudamas vyną, saugojo valdovą nuo nuodytojų. Tikriausiai Nehemijas nemažai pasidarbavo, kad pasiekė tokių aukštumą. Ir karalius patenkino jo norą.

Dievui nėra tas pats, kaip mes atliekame savo darbą. Biblijoje pasakyta: „Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“ (Kol 3, 23). Sekime Nehemiją, būkime tokie pat ištikimi ir uolūs darbininkai (Neh 1, 11 – 2, 6). Imkime uoliai rūpintis kitais. Net rizikuodami dėkime pastangas, kad atliktume tai, kas yra svarbu Dievui ir Jo žmonėms (Neh 2, 3-6).

Bet koks darbas, atliktas Viešpačiui, gaus gerą atlygį. Galimas daiktas, jo neįvertins žemiški viršininkai, tačiau mūsų nuoširdus siekis ir pastangos patiks Tam, Kuriam mes iš tikrųjų tarnaujame – Gelbėtojui ir Dievui (Kol 3, 17.23).

Viešpatie, tegul tai, kaip aš atlieku savo pareigas, praneš žmonėms apie Tave. Aš noriu Tave pagarbinti darbe, namuose ir visose kitose vietose. Padaryk mane savo palaiminimu kitiems. Amen.

Dievas išaukština ištikimybę, nes ištikimybė išaukština Dievą. 

Randy Kilgory
© Our Daily Bread 2013-08-29