Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 September 12 d.

„(...),nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą...“ /Laiškas kolosiečiams 3, 9b-10/

Dievas nori, kad mes taptume nauju žmogumi, panašiu į Jį. Tam yra keletas etapų: nusivilkti senąjį žmogų su jo darbais, tuomet JIS gali mus perkeisti. Biblijoje taip rašoma: „Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. Bet dabar visa tai pameskite ­- piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam... (eil.5-9).

Mes turime nusivilkti senąjį žmogų kaip rūbą, o Dievas mus nori apvilkti nauju žmogumi – baltu rūbu. Ir jei nauji balti rūbai susiteps, atnešiu juos Jėzui išskalbti. Ir JIS vėl mane apvalys! Taip, tik drauge su Juo man gali pavykti atsisakyti to, kas sena. Neapykanta, išdidumas ir kiti dalykai vis iškyla mano širdyje. Kaip gera, kad galiu kreiptis į Jėzų ir JIS man padeda apsivilkti nauju žmogumi. Senasis žmogus man nepatinka!

Naujas žmogus yra kaip naujas gyvenimo stilius, kurį reikia ugdyti. Reikia išsižadėti senojo gyvenimo būdo. Tai vyksta išsižadant senųjų, įsirėžusių mumyse įpročių. Tam reikia daug laiko ir kantrybės. Nuolat atkrentame į senąjį gyvenimo būdą. Bet kuo daugiau ugdome naująjį, tuo stabilesni tampame. Kaip gera, kad Jėzus yra pilnas paguodos bei gailestingumo mums!

Mielas Jėzau, Tu padedi man ugdant naująjį gyvenimo būdą! Tu nori, jog tapčiau panašesniu į Tave, kad kiti galėtų Tave atpažinti. Padėk man ir šiandien nešti garbę Tavo vardui ir eik drauge su manimi per šią dieną. Dėkoju už Tavo kantrybę ir gailestingumą man.