Dvasiniai skaitiniai

Pritrenkiantis rūpestis

Bill Crowder
2013 September 11 d.

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte...“ (Jn 13, 34).

Seniau aš esu rašęs straipsnį apie savo žmoną Marliną ir jos vestibuliarinio aparato problemas. Kai straipsnis buvo išspausdintas, ant mūsų pasipylė gausus skaitytojų laiškų lietus, kuriuose jie siūlėsi padėti ir palaikyti, o daugiausiai užjausdami klausė apie jos būklę. Gaudavome laiškus iš viso pasaulio ir iš labai skirtingų žmonių. Jaudinančio rūpesčio kiekis greitai viršijo mūsų galimybes atrašyti. Buvo stebėtina matyti, kaip Dievo žmonės reaguoja į Marlinos daliai tekusius sunkumus. Mes už tai esame labai dėkingi.

Iš esmės taip ir turi veikti Kristaus Kūnas. Rūpinimasis broliais ir seserimis Kristuje liudija, kad mes patyrėme Jo meilę. Paskutinės vakarienės metu kreipdamasis į mokinius Viešpats pasakė: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip Aš jus pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“ (Jn 13, 34-35).

Mes su Maplina patyrėme Kristaus meilės ir rūpesčio palaiminimą, kuris pasireiškė per skaitlingus laiškus. Su Gelbėtojo pagalba imsime reikšti tą pačią meilę aplinkiniams.

Mūsų meilė Dievui, matuojama gilia meile žmonėms.

Bill Crowder
© Our Daily Bread 2013-08-29