Pamokslai

Priimk bibliją tokią, kokia ji yra iš tiesų

Sigitas Kauneckas
2006 March 12 d.

„Todėl ir mes be paliovos dėkojame Dievui, kad priėmę Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet, kas jis iš tikro yra, - kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikinčiuosiuose“ (1 Laiškas tesalonikiečiams 2:13).

Šventas Raštas arba Biblija - į daugiausia pasaulio kalbų išversta ir didžiausiais tiražais pasaulyje išplatinta knyga. Ji atvirai pripažinta viena iš didžiausių literatūros darbų. Ji vadovauja, kas yra reikalinga visų rasių ir tautų žmonėms, nepaisant jų užsiėmimo ar padėties gyvenime (Apreiškimas Jonui 14:6, 7). Patenkindama ir protą, ir širdį Biblija atsako į tokius klausimus: koks yra žmogaus gyvenimo tikslas? (Apreiškimas Jonui 4:11); kodėl pasaulio vyriausybės nesugebėjo pasiekti ilgalaikės taikos ir saugumo? (Jeremijo pranašystė 10:23); kodėl žmonės miršta? (Laiškas romiečiams 5:12). Kaip gyvendami šiame rūpesčių kupiname pasaulyje, galime sėkmingai įveikti gyvenimo problemas? (Psalmių 119:104-106; Patarlių 3:5,6). Kas mūsų laukia ateityje? (Evangelija pagal Matą 5:3-12).

Kodėl Biblija į tokius klausimus atsako kompetentingai? Nes ji yra Dievo Žodis. Dievas panaudojo žmones ją parašyti, tai mums aiškiai nurodyta 2 Timotiejaus laiške 3:16, „visas raštas yra Dievo įkvėptas.“ Biblija nėra asmeninio žmonijos įvykių aiškinimo rezultatas. (2 Petro laiškas 1:20-21), „Pirmiausiai žinokite, kad jokia Rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama, nes niekada nėra atėjusi žmogaus valia, bet kalbėjo Šventosios Dvasios įkvėpti šventi Dievo žmonės“.

Suprasdami Biblijos vertę daugelis baptistų rizikavo būti įkalinti, netgi mirti stengdamiesi įsigyti ir skaityti ją. Taip praeityje buvo katalikiškoje Ispanijoje, kur dvasininkija bijojo, kad jos įtakai bus pakenkta, jei žmonės skaitys Bibliją savo gimtąja kalba. Tačiau Dievą mylintys krikščionys baptistai brangino Šventąjį Raštą, skaitė jį ir dalijosi juo vieni su kitais bei su pasauliečiais. Kodėl jie taip elgėsi? Nes pripažino, jog Biblija yra Dievo Žodis ir žinojo, kad žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo Žodžiu (Įstatymo 8:36). Posakiai, užrašyti Biblijoje, įgalino juos išsilaikyti gyvus dvasiškai, nepaisant patirtų neįtikimų žiaurumų.

Biblija nėra knyga, kuri turi būti tiktai padėta ant lentynos ir retkarčiais prisimenama, ir ji nėra skirta naudoti tik tada, kai bendratikiai susirenka garbinti Dievą. Biblija turi būti naudojama kiekvieną dieną, kad skleistų šviesą situacijose, kuriose mes atsiduriame, ir parodytų mums teisingą kelią, kuriuo turime eiti (Psalmių 25:4;53).