Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Pakeisti gyvenimai

Bronė Rukšienė

2004 September 02 d.

Augau gausioje religingoje šeimoje. Tėvas buvo itin griežtas ir teisingas. Tėvai mus labai mylėjo ir kiekvieną kartą stengėsi įskiepyti gerumo, sąžiningumo. Aš prisimenu, kaip bijojau Dievo ir apie jį žinojau tik tiek, kiek sakė tėvai: kad Jo reikia bijoti, nedaryti nieko blogo.

Kai man buvo 16 metų, aš su savo tėvu daug diskutuodavau apie dvasinius dalykus, apie kunigus. Aš prieštaravau, kad niekada negalėsiu suprasti, kodėl kunigui reikia sakyti nuodėmes. Juk jis yra toks pat žmogus kaip aš. Tėvai mums liepdavo eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Tėvui paprieštaravusi, kad nenoriu eiti vien dėl išpažinties į ausį, jis man atsakydavo: „Reikia tikėti Dievu, o ne kunigu“. Tokių diskusijų buvo daug.

Tėvas pasakojo: „Yra tokia Biblija, kažkoks žmogus ją turėjo, apiplyšusią, kuri ėjo iš rankų į rankas“. Tai buvo 1956 metai. Tėvo žodžiai man įstrigo giliai širdy. Jau tada tai buvo savotiškas Kristaus liudijimas. Jis sakė: „Tai toje knygoje yra visa Dievo tiesa“.

Ėjo metai. Buvo toks gyvenimo tarpsnis, kai visai nėjau į bažnyčią. Ištekėjau. Viskas buvo jau praeityje, kažkur giliai atminty. Gyvenime susidūriau su daugybe išbandymų ir netiesa. Ieškojau tos tikros tiesos, apie kurią sakė tėvas. Gyvenau sveiką gyvenimo būdą, bet to buvo maža. Buvau išdidi, neatlaidi draugėms, kurios apkalba, ar šiaip jei susipykdavome. Aš neatleisdavau ir baigdavau draugystę.

Atėjo 1992 metai balandžio 25 diena. Tada išgirdau Evangelijos žinią. Gavau išsvajotąją Bibliją. Mažai ką supratau, bet greitai Dievas davė išminties, ir skaičiau, skaičiau ir tebeskaitau iki šių dienų. Dievas mane pakeitė, suminkštino mano širdį. Daug liudijau. Liudijau savo mamai, kuri priėmė Kristų su ašaromis 1992 metų rudenį, sesuo Nijolė su vyru Eduardu, draugė Rita. Tėvas, deja, buvo jau miręs.

Bibliją skaito mano vyras, sūnus. Bet kiekvienam savas kelias. Dievas išlaisvina iš pasaulio vergijos, iš nežinojimo. Per Bibliją aš atradau gyvenimo pilnatvę, turiu pažinimą, žinojimą, kaip kiekvienoje situacijoje elgtis. Dievas yra stebuklų Dievas. Gaila, kad taip vėlai aš pažinau Viešpatį.

Mieli žmonės, eikite prie Kristaus, ir Jis išlaisvins jus iš nuodėmių, padarys gyvenimą prasmingą. Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“