Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 August 30 d.

„Tavyje, VIEŠPATIE, ieškau užuovėjos; neleisk man niekada nusivilti! Kadangi Tu teisus, ateik į pagalbą ir išgelbėk, atkreipk į mane savo ausį ir padėk man! Būk mano užuovėjos uola, stipri tvirtovė man išgelbėti, nes TU mano Uola ir tvirtovė.“ /Psalmė 71, 1-3/

Šią psalmę parašė senas vyras, kuris daug ką gyvenime jau buvo išgyvenęs. Kiek gi pavojų jam teko patirti?! Ir visuomet Dievas jį gelbėjo, niekuomet nebuvo sugėdintas nei jis, nei jo tikėjimas. Nes pas savo Viešpatį jis ieškojo užuovėjos.

Jis patvirtina: Dievas yra stipri tvirtovė ir tvirta uola! Kartais Dievas užkerta kelią nelaimei ar sunkumui, o kartais padeda per ją patirti Jo pagalbą. Jis padeda mums visuose sunkumuose; drauge mes juos įveikiame. O jei tampa per sunku, mes galima pasislėpti Jame. JIS yra mūsų užuovėja ir tvirtovė. Jame mes galime išsiverkti, Jam pavesti savo rūpesčius, ir JIS mus guodžia bei stiprina.

JIS yra nuostabus Dievas ir mylintis Tėvas! Šiandien JIS yra šalia ir nori padėti įveikti šią dieną. Taip, JIS yra mano uola ir mano tvirtovė!

Dėkoju, Tėve, jog Tavyje randu užuovėją, kai man pasidaro visko per daug. Tu esi mano tvirtovė, kurioje galiu pasislėpti. TU guodi mane ir man padedi. Taip, TU esi mano stiprusis Dievas, Kuris niekuomet neleis man nusivilti ar pražūti, nes visas savo viltis sudedu į Tave.