Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Naujienos

Šaukiausi Viešpaties...

Rūta Veličkaitė
2004 June 10 d.

Viešpatie, aš Tavęs prašiau ramių, vaikišku nerūpestingumu klegančių namų, – Tu parodei man Jėzų, kuris nerado vietos žmonių namuose ir pakvietei tikėti, kad Tėvo namuose yra daug buveinių.

Viešpatie, aš Tavęs prašiau tėvų, kurie šypsotųsi ir būtų šalia manęs, – Tu man leidai keliauti ir belstis į svetimas duris.

Viešpatie, aš prašiau Tavęs mokytojų, kurie parodytų kaip gyventi, – Tu man leidai pakliūti į didžiulę pasimetusių žmonių minią, kad pagaliau savo vienatvėje išgirsčiau, ko mane moko Jėzus. Viešpatie, iš Tavęs reikalavau teisių ir savarankiškumo, nes man atrodė, kad tai yra laisvė, – bet eidama aš blaškiausi minioje, kol kažkas man padėjo.

Viešpatie, aš Tavęs prašiau paguodos, kad tada, kai viskas slysta iš rankų, išgirsčiau užuojautos žodžius, – Tu leidai man pasijusti vienišai, kad prisiminčiau Tavo pažadą: „Aš niekada tavęs neužmiršiu...“

Viešpatie, aš Tavęs prašiau stiprios valios, kad galėčiau daryti tai, ką noriu, ir vengti to, ko nenoriu, – Tu man davei silpnumo ir bevališkumo, kad suprasčiau, jog tik Tavimi galiu remtis.

Viešpatie, aš prašiau Tavęs laisvės, kad galėčiau būti savarankiška, – Tu leidai man vergauti savo įpročiams, kad suprasčiau, jog tik Tau vienam verta tarnauti.

Viešpatie, aš Tavęs prašiau grožio, kad galėčiau būti neprastesnė už kitus, – Tu davei žmonių akims ne itin patrauklų kūną, kad galėčiau atspindėti Tavo grožį...

Viešpatie, aš prašiau Tavęs protingų draugų, kurie būtų ypatingi mano akyse, – Tu atvėrei man akis, kad pamatyčiau stebuklą tuose, kurie yra šalia manęs, kad suprasčiau, jog jie išties ypatingi, nes… nes sugeba mane pakęsti daugybę kartų. Buvau benuleidžianti rankas, ir Tu girdėjai mane sakant: „aš nepakeliu“, tačiau tylumoj išgirdau ramų, bei ištikimą Tavo balsą: „Aš neduodu tau daugiau, negu tu gali pakelti“, ir mano susikurtas tikslas žlugo, mano dvasia kilo į Tave…

Viešpatie, kuris teiki man ramybę, kuris turi planą kiekvienai mano dienai, kaip ir tikslą visam mano gyvenimui...

Atrodo, negavau nieko, ko tikėjausi, tačiau gavau daug daugiau, negu galėjau įsivaizduoti.