Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Tarnaukime Viešpačiui!

Agnė Miškinytė
2011 October 15 d.

Jėzus Kristus paliko visą savo šlovę bei turtus danguje ir atėjo į žemę, kad numirtų ant kryžiaus už kiekvieną žmogų ir jo nuodėmes. Tačiau Jis nuplovė mus savo brangiu krauju ne tam, kad mes pažinę Jį kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, toliau gyventume savo malonumui, darydami tai, kas patinka mums.

Dievas nori, kad mes gyventume tikėjimu, vykdytume Jo valią ir tarnautumėme Jam taip, kaip Jis nori. Tarnas – tai žmogus, kuris trokšta padėti kitiems, kad šie pasijustų laimingi. Savo jėga mes nieko negalime padaryti.

Todėl leiskime Viešpačiui veikti mūsų gyvenimuose ir naudoti mus kaip Jam patinkančius įrankius savo garbei. Žvelkime į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją – Jėzų Kristų. Studijuokime Jo Žodį. Mokykimės iš Jo, nes būtent Jis yra pavyzdys, kuriuo mes turime sekti. Tik darydami tai, kas patinka Dievui, galėsime Jam tarnauti.

Pirmiausia mes turime būti nusižeminę. Juk Viešpats sako savo Žodyje, kad tas, kuris nori būti aukščiausias – tebūnie visų tarnas. Šią savybę turėjo ir Kristus. Būdamas Viešpačiu ir Mokytoju, Jis nuplovė kojas savo mokiniams. Tai buvo purvinas darbas, kurį atlikdavo tik tarnai. Tačiau tokiu poelgiu Jėzus parodė savo nuolankumą ir patarnavo kitiems. Todėl ir mes tarnaukime Viešpačiui ir kitiems žmonėms su pasižeminimu, kad laikui atėjus Dievas galėtų mus išaukštinti.