Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Nuodėmė

Agnė Miškinytė
2011 November 03 d.

Mus supa daug žmonių: artimieji, draugai, pažįstami ir visai svetimi žmonės. Įsižiūrėję į žmogaus išvaizdą, įsiklausę į jo žodžius, stebėdami jo poelgius, galime pasakyti, koks jis yra. Dažniausiai žmones skirstome į gerus ir blogus. Tačiau labai svarbu, ką patys galvojame apie save. Jei nežudai, nevagi, tyčia nekenki kitiems – ar tai reiškia, jog esi labai geras žmogus? Taip galvoja daugelis iš mūsų. Tačiau mes visi esame nuodėmingi; norime ar nenorime, tai reikia pripažinti.

Dievas sako, kad visi yra nusidėję ir nė vieno nėra teisaus. Adomas buvo sukurtas be nuodėmės, tačiau „sumaištavo“ prieš Dievą. Taip per vieną žmogų nuodėmė atėjo į pasaulį. Adomas nepakluso Dievui ir perdavė savo palikuonims nuodėmingą prigimtį. Nuodėmė – nepaklusnumas Dievui ir Jo įstatymų laužymas („Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė – tai įstatymo laužymas.“ 1 Jono 3, 4). Užtenka pažiūrėti, kas vyksta aplink mus, ir viskas tampa aišku.

Bloga yra daug lengviau padaryti negu gera. Todėl mes ir esame pilni pavydo, neapykantos, keršto. Mes apkalbame kitus, džiaugiamės kitų nelaimėmis ir bėdomis, nuolat meluojame ir išsisukinėjame, trokštame nešvaraus pelno ir ieškome tik savo naudos. Visa tai – nuodėmė, Dievo įstatymo peržengimas. Taip besielgdami mes „šauname pro šalį“, o ne į tikslą. Todėl pats laikas būtų susimąstyti, ką sėjame, nes, padarius nuodėmę, anksčiau ar vėliau susiduriame su nemaloniomis jos pasekmėmis.

Koks derlius laukia tavęs, žmogau? Dažnai susimąstome apie tai ir įvertiname savo poelgius, kai esame ties degradavimo riba, arba jau skęstame purvo duobėje, iš kurios išlipti savo jėgomis nesugebame. Už viską teks sumokėti. Dievas sako savo Žodyje: „Atpildas už nuodėmę yra mirtis, bet Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas Kristuje Jėzuje.“ (Romiečiams 6, 23).

Todėl atgailauk, pakeisk savo mintis, gręžkis į Dievą ir prašyk Jo atleidimo. Tik Jis gali išlaisvinti tave iš nuodėmės pančių. Nors dabar esi nuodėmės vergas, gali tapti laisvas žmogus. Tačiau apsisprendimo teisė priklauso tau. Niekas negali padaryti to už tave. Susimąstyk ir apsispręsk, kur tu norėtum praleisti amžinybę: pragare ar danguje? Nedelsk, nes šiandien yra ta diena, kai gali tapti Dievo vaiku!