Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Dievo pažadai

Agnė Miškinytė
2011 June 11 d.

Biblijoje yra apie 7000 pažadų ir visi jie yra skirti tau! Viešpats nori, kad pasitikėtum Jo pažadais. Jis yra Visagalis Dievas ir Jis įvykdo tai, ką pažada. Gal kartais pavargsti laukti, kada Dievas įvykdys Savo pažadą, tačiau būk kantrus, ir Jo pažadai bus ištesėti tinkamu metu.

Viešpats pamilo ir išsirinko tave. Jis myli tave besąlygiška meile. Jis pažadėjo, kad niekas negalės atskirti tavęs nuo Jo meilės. Romiečiams 8, 38-39: „nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.“ Todėl, jei kartais atrodo, kad niekas tavęs nebemyli, jautiesi nereikalingas, nepamiršk, kad Viešpats tave tikrai labai myli!

Dievas nori, kad tu jaustumeis saugus. Jis yra tavo priebėga ir užuovėja. Džiaukis, nes Jis globoja tave ir tu esi saugus Jo rankose. Jono 10, 28-29: „Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplės iš mano rankos. Mano Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską ir niekas negali jų išplėšti iš mano Tėvo rankos.“ Neišsigąsk pavojų ir sunkumų, nes Jis tvirtai laiko tave Savo rankose!

Gyvenime iškyla įvairių problemų, tačiau Viešpats pažadėjo niekada tavęs nepalikti, neapleisti ir nepamiršti. Hebrajams 13, 5b: „Niekada Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu.“ Net tada, kai situacija atrodo be išeities, kai nuo tavęs nusisuka visi draugai, žinok, kad Dievas tavęs nepamiršo, tu Jam esi svarbus ir Jis išties tau pagalbos ranką.

Taigi nepamiršk Dievo pažadų, įsidėk juos giliai į savo širdį. Viešpats pažadėjo visada tave mylėti, rūpintis, saugoti ir niekada nepamiršti! Jis yra vertas pasitikėjimo!