Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Nugalėk sunkumus

Agnė Miškinytė
2011 April 08 d.

Kiekvieną dieną mes susiduriame su sunkumais, problemomis ar išbandymais. Kartais, regis, jau viskas, daugiau nebegali. Tačiau pavesk viską Viešpačiui, nes Jam nėra neįmanomų dalykų.

Atiduok viską į Jo rankas ir tikrai nenusivilsi. Jis vertas pasitikėjimo! Neik savo jėga. Tik Jo jėga viską darydamas pasieksi pergalę. „Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes Tas, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje“ (1 Jono 4, 4). Jis yra Gyvas! Jis pažįsta tave. Jis žino tavo širdį ir visas jos paslaptis. Sunkumai ir problemos taip pat nėra paslėpti nuo Jo. Taigi kreipkis į Jį, nes Jis niekada nemiega, kad neišgirstų tavo pagalbos šauksmo, ir niekada nėra taip užsiėmęs, kad nepadėtų tau.

Izaijo 59, 1 sakoma: „Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti ir Jo ausis neapkurto girdėti“. Todėl būk tikras, kad sulauksi atsakymo ir pagalbos tinkamu metu. Žinok, kad sunkumai grūdina. Todėl būk kantrus ir pasitikėk Viešpačiu, nes Jis turi nuostabų planą tavo gyvenimui ir yra paruošęs tau tai, kas yra geriausia. Gal tuomet, kai tau sunku, klausi: „Kodėl man taip atsitiko?“ Tačiau po kiek laiko atsigręši atgal ir tau viskas taps aišku: kas, kaip, kodėl… Būk tvirtas ir nepalūžk.

Dievas niekada nevėluoja! Jis visada veda tave triumfo eisenoje. Tu esi nugalėtojas Jame! Todėl nepamiršk to; ir net tada, kai bus labai sunku, išsaugok Jo žodį ir neatsižadėk Jo vardo. Nes Jis vienintelis yra tavo Viešpats, tavo pagalba, tavo skydas, apsauga ir pats geriausias Draugas.