Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Ar esi palaimintas žmogus?

Agnė Miškinytė
2010 May 25 d.

Ar kada susimąstei apie tai, kas parašyta pirmoje psalmėje? Ar supratai, kokia yra tikroji tų žodžių prasmė? Ar pažvelgęs į savo gyvenimą ir ištyręs savo širdį gali pasakyti, kad tvirtai eini Dievo keliu, ir kad tavo gyvenime Jis užima pirmąją vietą? Išlikti tvirtam ir nepajudinamam Jame yra sunku. Juk mes visi gyvename pasaulyje, o mus supa žmonės, kuriems nuodėmė yra įprastas dalykas, kurių lūpos keikia ar neigia Dievą.

Tačiau Biblijoje sakoma: „Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais“ (Psalmių 1, 1). Palaimintas – tai labai laimingas. Ar tu esi tas palaimintas žmogus? Ar elgiesi taip, kaip sako Dievo žodis? Ar tavo gyvenimas atneša garbę Viešpačiui? Dievas nori, kad tu mąstytum apie Jo žodį dieną ir naktį. Tai yra tavo maistas ir deguonis. Dievas nori užimti pirmąją vietą tavo gyvenime ir padaryti tave laimingą.

Ar leisi Jam tai padaryti? Pirmos psalmės 3-oje eilutėje Dievas parodo, kas laukia žmogaus, kuris paveda save į Jo rankas: „Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių ir jo lapai nevysta; ką jis bedarytų Jam sekasi“ (Psalmių 1, 3). Tik būdamas su Dievu gali turėti gyvenimą su pertekliumi. Tik su Jo pagalba gali gyventi Jam patinkamą gyvenimą. Ar nori, kad tau sektųsi, ką tik tu bedarytum? Leisk Jam vadovauti tau, skaityk ir studijuok Jo žodį, mąstyk apie Jo žodį dieną ir naktį, pritaikyk tą žodį praktiškai savo gyvenime.

Kaip parašyta Jono evangelijos 15 skyriuje – pasilik Jame (t. y. Jo žodyje, Jo meilėje, maldoje, artimuose santykiuose su Juo), ir būsi ta šakelė, kuri neša gausų vaisių Viešpaties garbei. Padaryk teisingą sprendimą ir būsi palaimintas. Pavesk save Viešpačiui ir tau nebus baisios jokios sausros, nes Jis yra gyvasis vanduo, kad tu niekada netrokštum, gyvenimo duona, kad niekada nebūtum alkanas, pasaulio šviesa, kad nebeklaidžiotum tamsoje, gerasis Ganytojas, kad būtum saugus ir laimingas.