Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Skelbk Jo Žodį!

Agnė Miškinytė
2010 March 29 d.

Kiekvienas tikintysis tikrai prisimena tą dieną, tą akimirką, kai jis pasikvietė Viešpatį į savo gyvenimą, pripažino, kad yra nuodėmingas ir visiškai atidavė save ir visus savo kelius į Gelbėtojo Jėzaus Kristaus rankas, kuris numirė už kiekvieną, kad šis taptų nauju kūriniu Jame. Taigi nelaikyk viso to savyje, bet papasakok kitiems, kiek daug nuostabių dalykų Jis padarė tavo gyvenime.

„Kaip nieko nenutylėjau, kas naudinga, bet kalbėjau ir mokiau jus tiek viešumoje, tiek po namus“ (Apaštalų darbų 20, 20). Šioje eilutėje sakoma, kad mes nieko nenutylėtume. Nesigėdinkime Evangelijos, bet papasakokime savo artimiesiems, draugams, o gal visai nepažįstamiems žmonėms apie Kristaus auką ir Jo begalinę meilę. Mus supa žūstanti tauta, žmonės, kurie atėjus metui patirs ir fizinę, ir dvasinę mirtį.

Todėl skelbkime jiems džiugią žinią, kad Jėzus Kristus gali ištraukti juos iš nuodėmės liūno ir pastatyti jų kojas ant uolos. Jis gali išgelbėti kiekvieną, kuris šaukiasi Jo vardo. Tai yra visų tikinčiųjų privilegija. Mato evangelijoje Jėzus sakė, ką mes turime daryti. „Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen“ (Mato 28, 19–20).

Taigi pasakokime apie Viešpatį kitiems ne tik savo žodžiais, bet ir darbais. Tenesiskiria mūsų žodžiai nuo mūsų darbų. Būkime geras liudijimas kitiems. „Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, dvasia, tikėjimu, skaistumu“ (1 Timotiejui 4, 12).

Būkime geras pavyzdys ir tikintiems, ir netikintiems. O tai padaryti mes galime su Dievo pagalba. Mato 28, 20 sakoma, kad Jis yra su mumis per visas dienas. O tai reiškia, kad mes nesame vieni šiame darbe. Jis yra tas, kuris įdeda savo žodžius į mūsų lūpas; Jis yra tas, kuris suteikia galimybę liudyti, atsiųsdamas žmones, kuriems reikia išgelbėjimo; Jis yra tas, kuris paliečia žmogaus širdį ir įtikina jį nuodėmėje. Taigi tarnaukime Viešpačiui skelbdami Evangeliją ir nebijokime to daryti, nes Jis yra su mumis!