Pradžia Atsiliepimai Administravimas

Gyvenimo proza

Ar moki džiaugtis?

Agnė Miškinytė
2009 January 01 d.

Šiandien daugelis žmonių yra depresijoje, daugelis - susirūpinę ir nepatenkinti tuo, ką turi, kiti - užsibrėžę didžiulius tikslus, vietoj pergalės patiria pralaimėjimą. Tačiau gyvenimas nėra toks pilkas. Juk kiekviena diena žmogui pateikia kažkoki siurprizą, suteikia galimybę nusišypsoti, padėkoti, padaryti kažką gero ar šiaip pasidžiaugti...

Bet kodėl žmonės nesugeba to išnaudoti? Kodėl jie tokie pikti ir susirūpinę? Tikriausiai visa to priežastis yra ta, kad mes nepastebime mažų Dievo palaiminimų. Mes dažnai užsibrėžiame vos įgyvendinamą tikslą, prisikuriame grandiozinių planų, susiplanuojame savo ateitį. Tačiau neretai nusiviliame... Taigi, išmokime džiaugtis smulkmenomis, išmokime pastebėti jas savo gyvenime, išmokime dėkoti už jas Viešpačiui. Tada, kai išmoksime džiaugtis mažais dalykais, Dievas duos ir didesnių. „

Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi“ ( Jokūbo 1, 17). Šioje eilutėje sakoma, kad Dievas apipila mus geromis ir tobulomis dovanomis. Jis rūpinasi savo vaikais, laimina juos ir linki jiems paties geriausio. „ Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, - sako Viešpats. - Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi“ ( Jeremijo 29, 11). Jis nori, kad mes būtumėm laimingi ir mums nieko netrūktų.

Taigi džiaukimės dėl visko, kas vyksta mūsų gyvenime. Net problemas ir įvairius sunkumus Dievas duoda mums todėl, kad per tai mes paaugtumėme tikėjime, sustiprėtumėme Dvasioje, išmoktumėm pasitikėti Viešpačiu kiekviename žingsnyje, leistumėm Jam pervesti mus per išbandymus, o neiti savo jėgomis... Taigi, dėkokime Jam už visus sunkumus ir problemas, nes per tai mes taip pat gauname kažką gero ir nuostabaus. Jokūbo 1, 17 taip pat sakoma, kad Viešpats nesikeičia. „ Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius“ ( Hebrajams 13, 8). O tai reiškia, kad Jo geros ir tobulos dovanos džiugins mus visą gyvenimą, Jo malonės gausybė pripildys mūsų širdis kiekvieną dieną ir Jo dosnios rankos visada bus ištiestos į mus.

Dievas yra nuostabus, geras, tobulas ir nesikeičiantis. Todėl dabar sustok ir pamąstyk ar tikrai negali rasti nei vieno dalyko, kuriuo galėtum pasidžiaugti? Ar tikrai tavo gyvenime neįvyko nieko tokio, už ką galėtum pasakyti „ AČIŪ“? Tikiu, kad dabar gali pasakyti: „ Aš esu laimingas...“