Dvasiniai skaitiniai

Šiai dienai

Frank Lauermann
2013 August 28 d.

„...Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas - aš nebijosiu! Ką man gali padaryti žmogus?!“ /Laiškas žydams 13,5-6/

Ką atneš ši nauja diena? Kartais aš bijau karštligiško skubėjimo ir streso, ar naujų užduočių. Kartais abejoju, ar atlaikysiu, kai mane užgriūna daugybė dalykų, bijau pasimesti tuose tūkstančiuose smulkmenų ir prarasti orientaciją. Tuomet jaučiuosi taip, lyg kas mane valdytų, nes pats nebesu savo gyvenimo šeimininkas.

Todėl gerai rytais permąstyti dienos iššūkius. Juk Dievas visuomet yra Viešpats! Ir šią dieną Jis laiko savo tvirtose rankose. Savo ranką Jis laiko ir virš manęs. JIS yra mano padėjėjas visuose dienos iššūkiuose bei stresuose, tad esu ne vienas. Kas gi gali man atsitikti?!

Ačiū, Jėzau, kad Tu esi šalia!!!! Net jei atsiduriu karštligiškame skubėjime, Tu susiorientuoji. Ačiū, kad esi mano Viešpats visuose dalykuose, dideliuose ir mažuose. Tavyje esu saugus. Viešpatie, padėk man Tavimi pasitikėti!