Dvasiniai skaitiniai

Užblokuotas, bet neužgesintas

David C. McCasland
2013 August 14 d.

„Dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Tas, kuris turi ateiti, ir neužtruks“ (Žyd 10, 37).
 
2012 m. birželio mėn. gaisras Kolorado Springs apylinkėse sunaikino per 70 km² kalnų miško, o  pačiame Kolorado Springs mieste sudegino 346 namus. Galų gale gaisrininkai, pasitelkę specialias užtvaras, sugebėjo sustabdyti ugnies plitimą ir paskelbė, jog gaisras yra užblokuotas, nors ir nevisai užgesintas. Gyventojai dar ilgai matė apylinkėse dūmus, nes „visiškai likviduoti degimą pasirodo yra neįmanoma“.
 
Kai mūsų pasaulis būna sukrečiamas naujų tragiškų įvykių, mes galvojame apie tą dieną, kai blogis bus galutinai nugalėtas ir Dievas, įkurdamas Savo Karalystę, užbaigs istorijos eigą. Tačiau kol to neįvyko, Viešpats suteikia mums galimybę, kad laukdami Jo atėjimo, gyventume tikslingą gyvenimą. Laiško Žydams autorius ragina skaitytojus artintis su tyra širdimi prie Dievo (Žyd 10, 22) ir išlaikyti nepajudinamą vilties išpažinimą (Žyd 10, 23), skatinti vieni kitus mylėti ir daryti gerus darbus (Žyd 10, 24) ir neapleisti savųjų susirinkimo bei pagraudenti ir raginti „vieni kitus labiau, kuo aiškiau regime besiartinančią dieną“ (Žyd 10, 25).
 
O iki to laiko, kol Dievas iš savo kūrinių galutinai pašalins visokį blogį, pasilikime Dievo malonėje (ApD 13, 43) ir jėgoje, kad pasipriešintume visokiems išmėginimams ir būtume pasiruošę Jo atėjimui.
 
Malda:
Viešpatie, dėkojame Tau už malonę kiekvieną dieną gyventi Tavo garbei. Mes laukiame tos dienos, kai Tu sugrįši ir pašalinsi iš žemės visokį piktą, o mes amžinai pasiliksime su Tavimi. Amen.
 
Jėzus ateis. Ir galbūt net šiandien!

David C. McCasland 
© Our Daily Bread 2013-08-16