Dvasiniai skaitiniai

Nuostabi Dievo kūrinija

Bill Crowder
2013 August 05 d.

„Jį tegiria dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas juda jose“ (Ps 69, 34)
 
Aš neseniai mačiau reklamos skydą, pranešantį, jog 80 procentų visų gyvųjų būtybių gyvena jūrose ir vandenynuose. Nelengva suvokti tokį skaičių, turint galvoje, kad didžiosios šių būtybių dalies mes negalime matyti.
 
Dievo kūrinija yra kur kas įstabesnė negu mes galime aprėpti ir įvertinti. Mums užima kvapą, matant didingas kalnų viršūnes arba neaprašomas saulėlydžio spalvas, tačiau mes dažnai nepastebime detalių, kurias reikia nuodugniau ištirti ir išnagrinėti. Tarp kitko, ne tiktai didžioji dalis Kūrėjo šedevrų slepiasi vandenynuose, bet ir dauguma iš jų yra neprieinama mūsų jutimo organams. Nuo mikroskopiškai mažyčių darinių iki kosmoso objektų, kurių nematome dėl didelių atstumų – visa tai išmintingo ir galingo Kūrėjo kūriniai. Regimi ir neregimi, jie dieną ir naktį skelbia Dievo šlovę (Rom 1, 20).
 
Aukime Dievo kūrybos stebuklų pažinimu ir atsigręžkime širdimis į Dievą. Kaip sako psalmistas: Jį tegiria dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas juda jose“ (Ps 69, 34). Jeigu Dievo kūriniai šlovina Kūrėją, tai ir mums reikia prisijungti prie jų choro. Viešpats, kuriam mes tarnaujame, nuostabus ir didis!
 
Kai aš stebiu pasaulį didis Dieve,
Kurį žodžiu galingu kūrei Tu.
Kai apmąstau aš kūrinių daugybę,
Kuriuos valdai, aprūpini maistu, -
Valdove didis, giedu su džiaugsmu,
Koks didis Tu, koks didis Tu!
(Carl Boberg)
 
Kūrinijos stebuklas mus priartina prie To, Kurio vardas - „Nuostabusis“.

Bill Crowder 
© Our Daily Bread 2013-08-05

http://youtu.be/0O74vX6XmKc