Dvasiniai skaitiniai

Paskaitykite nuo pabaigos

Randy Kalgore
2013 July 17 d.

Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus“ (Apr 21, 7).
 
Prisipažinsiu, kad kartais aš pradedu skaityti knygas ne nuo pradžių, bet atbulai, nuo pabaigos. Tokiu būdu aš iš anksto sužinau, kas išgyvens ir kuris yra blogas žmogus. Paskui galiu atsipalaiduoti ir nusiraminęs, neskubant mėgautis skaitymu.
 
Panašiai Jėzaus Kristaus pasekėjus gali padrąsinti ir paguosti paskutinė Biblijos knyga, Apreiškimas Jonui. Joje krikščionys vis iš naujo skatinami tapti nugalėjais (1Jn 4, 4; 5, 4; Apr 2, 7. 11. 26; 3, 5; 12, 21) Mes galime nugalėti dabar ir būsime nugalėtojais amžinybėje.
 
Paskutiniuose Apreiškimo knygos skyriuose apaštalas Jonas, kalbėdamas apie naują dangų ir naują žemę, aprašo kokia bus paskutinė pergalė tų, kurie įtikėjo Jėzų Kristų. Mes pamatysime, kad daugiau nebebus ašarų, liūdesio ir skausmo (Apr 21, 4). Viešpats skelbia: „Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus“ (Apr 21, 7). Jis apsigyvens su mumis (Apr 21, 3) ir viską padarys iš naujo (Apr 21, 5).
 
Kai atrodys, jog dabarties išbandymai viršija jūsų menkas jėgas, tegul Viešpats jums primena istorijos pabaigą, kai jūs amžinai apsigyvensite Dievo buveinėse.
 
Kad atnaujintumėte viltį, prisiminkite istorijos pabaigą – amžinybę su Dievu.
 
Randy Kalgore
© Our Daily Bread 2013-07-15