Dvasiniai skaitiniai

Sveiki atvykę!

Cindy Hess Kasper
2013 July 10 d.

„...Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį" (1Sam 16, 7).

Įgyvendinant pagrindinės miesto gatvės sutvarkymo projektą, reikėjo nugriauti praeito šimtmečio trečiajame dešimtmetyje pastatytą bažnyčią. Iš tuščio pastato jau buvo išimti langai, o uždarytos durys iki pat griovimo dienos taip liko savo vietoje. O ant jų švytinčiais oranžiniais dažais didelėmis raidėmis buvo užrašyta: „ĮEITI DRAUDŽIAMA!"

Deja, nors kai kurių bažnyčių, durys ir yra plačiai atvertos, jos savo svečiams, kurių išvaizda neatitinka tų bažnyčių standartų, praneša tą pačią žinią. Ir čia nereikia jokių didelių švytinčių užrašų. Ten vienu reikšmingu žvilgsniu aiškiai pasakoma: „Tu čia esi nepageidaujamas!".

Žinoma, išorė ne visuomet perteikia tai, kas darosi žmogaus širdyje. Todėl Viešpats atkreipia dėmesį į žmogaus vidinį pasaulį. Jo žvilgsnis prasiskverbia žymiai giliau negu žmogaus išorė (1Sam 16, 7). Ir Jis nori, kad ir mes elgtumės taip pat. Jis žino širdis tų, kurie dedasi esą teisūs, o iš tikrųjų viduje pilni veidmainystės ir nedorumo (Mt 23, 28).

Dievas priima kiekvieną ateinantį, ir mūsų pareiga – tai pranešti žmonėms žodžiu, žvilgsniu ir širdimi. Jis sako: „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens..." (Iz 55, 1). Tad visais įmanomais būdais pakartokime šiuos žodžius.

Niekas nesupras, ką turite galvoje sakydami: „Dievas yra meilė", kol jos neparodysite.

Cindy Hess Kasper
© Our Daily Bread 2013-07-07