Straipsniai

Jėzaus veidas: Didis moralės mokytojas? (2 dalis)

Larry Chapman
2008 January 20 d.

Ar Jėzus buvo tik didis moralės mokytojas?

dskaitiniai/Why Jesus/Jezaus veidas virseliui 100.jpgBeveik visi mokslininkai pripažįsta, kad Jėzus buvo didis moralės mokytojas. Jo nuostabų poveikį žmonių moralei pripažino ir kitų religijų atstovai. Žydų mokslininkas Joshepas Klauseris savo knygoje „Jėzus iš Nazareto“ užrašė: „Visuotinai pripažinta, jog Kristus mokė tyriausios ir tauriausios etikos, kuri nustumia į šešėlį išmintingiausių senovės mąstytojų moralės mokymus ir principus.“(1)

Jėzaus Kalno pamokslas laikomas aukščiausio laipsnio iš visų kada išsakytų mokymų apie žmonių etiką. Šiandien mums visiems žinomos „lygios teisės“ yra ne kas kita, kaip Jėzaus mokymo išdava. Istorikas Willis Durantas sakė apie Jėzų: „Jis gyveno ir atkakliai kovojo už lygias teises“; moderniaisiais laikais Jis būtų buvęs ištremtas į Sibirą.“Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas“ - šis Jėzaus teiginys apverčia aukštyn kojomis visą politinę išmintį ir blaivų protą.” (2)

Kai kurie tikėdami, kad Jėzus buvo tik didis moralės normų mokytojas, bandė atskirti Jėzaus etikos mokymą nuo Jo teiginių apie save patį. Vienas iš tokių žmonių buvo Amerikos prezidentas Thomas Jeffersonas, kuris buvo užkietėjęs racionalistas. Kartą Baltuosiuose rūmuose jis ant stalo pasidėjo du Naujojo testamento egzempliorius, liniuotę, skustuvą ir pluoštą popieriaus. Per keletą naktų, išpjaudamas ir klijuodamas atskiras Biblijos vietas į savo puslapius, gavo trumpą knygelę ir pavadino ją „Jėzaus iš Nazareto filosofija“. Pašalinęs visas Rašto eilutes, kurios nurodo į dieviškąją Jėzaus prigimtį, Jeffersonas sukūrė Jėzų, kuris buvo nei daugiau, nei mažiau, bet tik geras etikos vadovas. (3)

Po JAV Nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo kupinas pasitikėjimo prezidentas Jeffersonas norėjo iškarpyti tokį Jėzų, koks atitiko jo paties pažiūras. Jam patiko Jėzaus etikos ir moralės mokymas, tačiau Jeffersonas atmetė Jo stebuklus ir dievybės tvirtinimus.

Nepriklausomybės deklaracijos atmintinėje Jeffersono žodžiai nurodo į Jėzaus mokymą, kad kiekvienas asmuo yra toks pat svarbus Dievui neatsižvelgiant į lytį, rasę ar socialinę padėtį. Įžymus dokumentas byloja štai ką: „Mes laikome akivaizdžia tiesa, jog visi žmonės sukurti lygūs ir turi tam tikrų Kūrėjo jiems suteiktų Teisių.“

Visa tame yra didelis logikos prieštaravimas. Jeffersonas visais atžvilgiais buvo genialus, bet jis nesugebėjo pamatyti svarbiausios tiesos (dauguma iš mūsų paprastų mirtingųjų tai praleidome taip pat) – jeigu Jėzus mokė, kad Jis yra Dievas, gali atleisti nuodėmes ir yra visatos bendrakūrėjas, tai Jis negali būti tik didis moralės mokytojas.

Be to, jeigu Jėzus melavo apie save patį, Jis jokiu būdu negalėtų būti didis moralės mokytojas. Dėl šios priežasties kai kurie tiesiog laiko Jėzų didžiu religijos vadovu. 

Straipsnis verstas iš žurnalo „Y-Jesus“ („Kodėl Jėzus“) gavus leidimą

Autoriai Larry Chapman, Rick James ir Eric Stanford

Iš anglų kalbos vertė Mindaugas Dikšaitis

© Bright Media Foundation and B&L Publications, 2006
www.y-zine.com
www.y-jesus.com